پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/لحظه وحشتناک برخورد صاعقه نزدیک یک شهروند در دشتستان بوشهر را ببینید.