پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 سیلم:آشنای دیروز، غریب امروز

به قلم حیات دانش‌نیا

محضر عزیزان ذوی العقول ایل طیبی حوزه دهستان طیبی سرحدی شرقی* به عنوان عضو کوچکی ازمجموعه سروران معزز، آنانکه دغدغه حقوق ایل را دارند وگهگاهی دررثای مظلومیت مردم فریاد وااسفا سرمیدهند به اجمال نکاتی را یادآورمیشوم.

قبلاً از هر نوع لغزش درادای مطلب، تقاضای غمض عین دارم.درفضای مجازی در خدمت چندگروهم اما نظاره گر و منتفع از مطالب عزیزان،تحلیلها و جدالهای بدون انعطاف ونزاع برای برتری ایده هاگاهی توام با بی حرمتی به همدیگر را شاهدیم،اگر مذمّت نکنید ضمن احترام و اعتقاد به رصد حوادث کشورمان و نقد دیدگاه هاوحرکت درمسیرصلاحِ ومنویات رهبری درحراست ازانقلاب اما(محترمانه وصادقانه)،بسیاری از این جدلها فرصت سوزی وهدررفتن انرژی اصحاب اندیشه است، بدیهی است به موازات توجه به سایرمسائل، بعضی مواردِ قابلِ مداقّه در حقوق مردم شایستهِ غفلت نیست وپنداراینکه فعال بودن دراموری چون انتخابات،یافضای مجازی وامثالهم مکفی رسالت ماست بی انصافی درحق مردمی است که دل درگرو همت واراده ما دارندبلکه باید فریاد((هَل مِن ناصِر)آنان را درتمامی ابعادخصوصا دربعد رفاهی وارتباط جاده ای شنید.

حال و هوای انتخابات هارایاد دارید با آغازتحرک.وتحریک ها آنگونه سرمست میشویم که صله ارحام و عواطف انسانی درنتیجه شدت احساسات به مسلخ میرود و تنها کاندید میشودکعبه آمال،چه بسا بعد ازاتمام رقابت نادم ازرفتارها وعدم تحقق خواسته ها *در فضای مجازی چنان به ایده همدیگرمیتازیم تادرهرشرائطی پیروز میدان باشیم ،عیب کجاست؟!!..زهی اندیشه!!!…

دهستان طیبی سرحدی شرقی به مرکزیت جاورده بیش از نیمی از جمعیت بیست و سه هزار نفری بخش چاروسارا شامل میشود و مناطق ییلاقی خوش منظری چون دلی مهتاب با قدمت تاریخی و تنگ زیبای کما* دلی کما با نظرگاه هفت چشمه و تنوع گیاهی و درختی* سبزمیر همیشه بهار با چشمه های مصفا چون سرکورکی و بید یونس و چمنزار های بی بدیل* تنگ آسیاب بهشت گمنام *آجم سرزمین چشمه ساران وتنگ لیتون و صد ها منظره چشم نوازآن*چیربیون سرزمین دل انگیز از چشمه پهن تاقنات باآرایش دلربای تنوع درختان وگیاهان وحشی*که مجموعه این پدیده های بکروگردشگرپذیر، پرطراوت، و ناب شایسته نام( نگین سبز طیبی سرحدی) است.

مع الوصف.سیلمِ مظلوم تنها مسیر ارتباطی این جمعیت کثیر به مناطق ییلاقی و روستاهای ساکن است چرا این مسیر چندکیلومتری باصرف هزینه درنیمه راه تعطیل وبعد ازسالها هنوز مغفول ماند؟

آیا محل تردد مردم عشایروسرحدنشینانِ پرتلاش باانگیزه پرورش دام ،تولیدات باغی و کشاورزی که اموری مقدس و مورد توجه و تشویق مسئولین نظام است نیست؟ اهل نظرچرا به این مهم توجه ندارند؟؟!!!

قطع یقین ،نبود اراده جمعی،بی تفاوتی تشکلهای مردمی،اهمال و تساهل مسئولین شهرستانی و استانی، و عدم انعکاس مشکلات اساسی به مسئولین وبه حاشیه بردن تعمدی بعضی از متضررین احداث این مسیر، از جمله علل غفلت است.

آیاشایسته نیست درکنار خوش نقشی هایمان برای سایرامور چون انتخابات ها، فضای مجازیِ پر حاشیه وغیره ،نیم نگاهی هم به پیکره زخمی سیلم وجاده حیاتی آن بیندازیم؟؟

اگر علل را برشمرم شایدبه مزاج تلخ آید، اما خواب نخبگان ولحاظ نشدن این پروژه مهم درکانون تلاشهای تلاشگرانِ ایل منشا اساسی تغافل است بیایید صدای مظلومیت مردم محصوردرسیل حوادث روزگاردردلی مهتاب، آبزالو ،بنار،سرگردلی کماآجم،دلی کما و دیگرمناطق منظوررا، بشنویم که در نتیجه بعد مسافت و نبود جاده مناسب جان و مال آنان در معرض خطر بوده و هست که نمونه های تلخی از جان باختن انسانهای ارزشمند و تلف شدن مایملک مردمِ بی فریادرس رادرنتیجه بروزحوادث غیرمترقّبه در ذهن داریم.

آگاهان به دردها در برابر مردم و آیندگان محکوم به پاسخند، اگر مساعی خویش را به کار نگیرند!! لذا ضمن سپاس از خدمات قابل تحسین نظام جمهوری اسلامی ومسئولین به ویژه فرماندارساعیِ کهگیلویه(برادراتابک) و امید به پیگیری مستمردرحل آلام مردم، از مسئولین درحوزه راه، امور عشایری،نمایندگان مجلس، معاونت عمرانی استانداری،فرماندارباانگیزه ودلسوزکهگیلویه بخواهیم صدای پدران خسته درصخره های کوه سیلم راکه تنها به خاطرکمترازدوکیلومترجاده اینگونه دررنجند بشنوند.

انتظار می‌رود مسئولان عزیز، پیگیر معضلات عدیده آنان بااولویت اتصال جاده آجم از مسیرتنگ آسیاب به چیربیون-یاسوج و اتمام جاده ارتباطی سیلم باشند.

باشد که با تلاش همه عناصر موثر و احساس مسئولیت دلسوزانه شاهد تحولی ماندگار دراین زمینه باشیم.

بااحترام وآرزوی سربلندی همه عزیزان//
دانش نیا