پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مدتی است جوانان لنده ای فارغ از تمامی مباحث حاشیه‌ای آستین ها را بالا زده و برای داشتن شهری زیبا دست به پوییش مردمی کاشت نهال زدند.پویشی که میبینم در آن از همه گروه ها حضور و همه برای داشتن شهری زیبا تلاش میکنند.

به گزارش ریواس جنوب، مرحله پنجم پویش مردمی کاشت دانه های بلوط و بادام توسط گروه جهادی انجمن جوانان شهرستان لنده با همکاری گروه جهادی اولین ها اجرا شد.

مجتبی محمدی مسئول گروه جهادی انجمن جوانان شهرستان لنده از مرحله پنجم پویش مردمی کاشت دانه های بلوط و بادام در کوه دست واپس روستای بنه بلوط، شهرستان لنده با همکاری منابع طبیعی و گروه جهادی اولین ها در شهرستان لنده خبر داد.

این پویش از اول دی ماه تا نیمه اول اسفند ۹۹ با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و با حضور گروهای جهادی و تیم های مردمی دوستدار طبیعت به صورت هر ۱۰ روز یکبار در یک نقطه از شهرستان لنده با توجه به اقلیم هر منطقه بذر بادام و بلوط کاشت میشود.