پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مسیر ارتباطی دهدشت به چاروسا و دیشموک علاوه بر مشکلات متعدد مانده از قبل یک مشکل جدید دارد.

به گزارش ریواس جنوب؛ چند قلاده سگ در مسیر دهدشت به چاروسا زمینه ساز  وقوع تصادف می شوند.
این سگ ها که ظاهرا برای محافظت از احشام یک منزل مسکونی در روستای” دره کل” از توابع بخش مرکزی نگهداری می شوند به صورت ناگهانی به سمت خودروها حمله می کنند و ذهن راننده را به خود مشغول می کنند و احتمال بیرون رفتن خودرو از جاده را بیشتر می کنند.
حمله این سگ ها ابتدا به ساکن خطری برای خودرو ندارد اما چون موجب می شود تا لحظاتی ذهن و نگاه راننده به سمت آنها معطوف شود، خطرناک به نظر می رسند.

یکی از رانندگان این مسیر به ریواس جنوب گفت: با وجودیکه از شهر قلعه رئیسی که حرکت می کنم دقت می کنم که تمرکز خودم را متوجه این سگ ها نکنم اما چون یکباره به سمت ماشین می آیند به ناگاه نگاهم به آن سمت می رود.

با توجه به اینکه این سگ ها جهت محافظت از احشام در مقابل سارقان، نیاز صاحبان آنها هستند و از بین بردن آنها استرس این خانواده ها و ترس آنها را برای به سرقت بردن احشام خود بیشتر می کند اما می شود که این سگ ها را در کنار طویله احشام با زنجیر مناسبی بست تا ضمن محافظت از احشام خطری برای رانندگان نداشته باشند؛ البته چنین شرایطی در برخی دیگر از روستاها و یا حتی کوچه ها وجود دارد که نیاز است دهیاران و گاها شهرداران برای محصور کردن آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
در این مورد خاص لازم است که رانندگان با آگاهی کامل این نقطه را رد کنند و نگاه خود را به یکباره متوجه این سگ ها نکنند تا حادثه ای نیز رخ ندهد.
هستند.