پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

دستگاه های خودپرداز بانک ها در کنار خدماتی که به مردم می دهند گاها نیز برنامه ریزی های آنان را دچار اختلال می کند.

به گزارش ریواس جنوب، هر از گاهی شهروندان از نبودن پول کافی در دستگاه های خودپرداز شاکی هستند و بر این باور هستند که نبودن آنها بهتر از بودن آنهاست.
از طرف دیگر کارشناسان مربوطه نیز معتقدند که این مردم هستند که باید نحوه استفاده از این دستگاه ها را بیشتر بدانند.
حقیقت آن است که مسوولان بانکی هیچگاه این دستگاه ها را بعنوان منبع اصلی دریافت پول نمی دانند و این دستگاه ها را بیشتر شبیه یک منبع ذخیره آب می دانند که فقط در مواقع ضروری بشود از آن استفاده کرد و نه در همه شرایط.
با توجه به این تفاسیر به نظر می رسد آنچه که باید از طرف مردم به یک فرهنگ تبدیل شود استفاده از دستگاه های عابر بانک در شرایط خاص است و مواقعی که می توانند از طریق درگاه های اینترنتی کار انتقال پول را انجام دهند رو به این روش های اینترنتی بیاورند و در مراحل بعد سراغ مراجعه حضوری و یا استفاده از خودپردازها را بگیرند.
شرایط کرونایی این ایام نیز می طلبد که مردم تا جاییکه امکان دارد از دریافت پول در دستگاه های خودپرداز که یکی از عوامل اصلی انتقال کروناست خودداری کنند تا به این ترتیب وقتی شرایط برای بانک ها مهیا نیست که همیشه وجه لازم و با کیفیت و نظافت استاندارد را در باجه ها قرار دهند و از طرف دیگر در شرایط کرونایی رد و بدل کردن پول باید کاهش پیدا کند بهترین راه این است که مردم از دستگاه های عابربانک به مثابه یک منبع ذخیره و کمک گرفتن از آن در شرایط فوری و خاص نگاه کنند و فرهنگ را به این سمت و سو سوق دهند.