پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ در زیر تصاویر اولیه از خسارات زلزله امشب در سی سخت را مشاهده می کنید.