پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

 مریم خالدی فر / ریواس جنوب

بنی آدم اعضای یک دیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند .

حادثه خبر نمیکند و چرخ گردون روزگار هراز گاهی بشررا با انواع بلایای طبیعی و غیره می ازماید ،تا هم ظرفیت بشر و هم نوع دوستی بشررا به بوته ازمایش بگذارد .این بار بی مهری زمین دامن گیر مردم فهیم ،دلسوز ،غیور شهر سی سخت شده است .

شهری که در حادثه هواپیمای دنا مردمش نشان دادند، بنی آدم اعضای یکدیگرند و خانواده های داغدار این حادثه را چون عزیزان خویش درآغوش کشیدند و با عطوفت وتلاش تمام ازهمدردی گرفته تا پخت غذا و .. از داغداران دنا دلجویی و دلداری و حمایت کردند .اکنون قرعه امتحان به نام ما افتاده که ثابت کنیم ، فراموش نکرد ه ایم دستان پر مهری را که بی هیچ تمنا ومنتی دوشا دوش حادثه دیدگان دنا یاری مان کردند .زلزله ،برف و باران و سرما و از سویی وبیماری منحوس کرونا ازسوی دیگر جان کودکان و زنان ومردان استانمان را نشانه گرفته است.

دراین آوارحوادث که ممکن است روزی سمت ما ،روانه شوند ،میطلبد که مسولین و مدیران تنها به سلفی گرفتن اکتفا نکنند و مستند سازی را برای بعد از ابادانی و ارامش روحی روانی و جسمی مردم سی سخت بگذارند و حتم داشته باشند که مردم فهیم سی سخت هرگز خوبی های مارا فراموش نخواهند و انجا که لازم باشد، خود ازهرمستندی گویاترند .
کارمندان هم استانی هم با اختصاص مقداری از حقوق خود برای کمک به این شهرو در راس اینها ،کاندیدهای آینده شوراهای شهر که احیانا تدارک هزینه ای برای تبلیغات انتخابات خود دیده اند ، آگاهند که نوعی دوستی ونیات خیرما اگربرای خدا ودراه خدا باشد، نباید به این فکرکنیم که درکجاوبرای چه کسی هزینه شوند . نیت خیر درهرسرزمینی که باشیم بی جواب نمی ماند ،چرا که انسانیت و قانونی به نام وجدان ،عالمگیراست .

پیشنهاد میکنم و انتظارمیرود مردانه دست دردست هم دهیم وقسمتی از این هزینه ها را صرف کمک به این شهر و مردمش کنیم ،باشد که مسیر خدمتگزاری را ازهم اکنون هموارکنیم. (تو نیکی کنی در دجله انداز که ایزد دربیابانت دهد باز )

اجرکم عندالله
مریم خالدی فر