پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

بوق زدن های بیجا تنها گوشه ای از فرهنگ نادرست رانندگی در جامعه ماست، بخشی از ذهنیت افراد جامعه درباره شهرها و سکونت شهری با همین صدای بوق های کرکننده پیوند خورده است.

به گزارش ریواس جنوب، خیلی از ما نمی‌دانیم که نحوه درست استفاده کردن از بوق خودرو چگونه است و در آلودگی صوتی ناشی از بوق رانندگی همه ما دخیل هستیم و مقصر.

برای اثبات این ادعا کافی است سری به یکی از خیابان‌های پررفت‌وآمد شهرمان بزنیم، چند دقیقه‌ای را پشت یک چهارراه یا دور میدان بایستیم و یا گوش‌هایمان را نسبت به شنیدن بوق‌ها حساس‌تر کنیم، آن موقع متوجه می‌شویم که خواسته و ناخواسته به یک رفتار نادرست ترافیکی عادت کرده‌ایم.

بوق‌زدن همانقدر که می‌تواند ثمربخش باشد، می‌تواند به افزایش آلودگی صوتی محیط پیرامونمان بینجامد؛ آلودگی‌ای که به چشم نمی‌آید اما آثارش در روح و روانمان تأثیرات مخربی ایجاد خواهد کرد.

آلودگی ناشی از این فرهنگ نادرست رانندگی در همه استان ها به یک نسبت نیست.
در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد این رفتار نامناسب در طول روز مکرر مشاهده می شود؛ تحمل رانندگان بسیار کم است و حتی یک ثانیه در ترافیکی گیر کی کنند آنقدر بوق می زنند که نمونه آن در ترافیک های چندساعته تهران بزرگ هم مشاهده نمی گردد.

بوق زدن های بیجا در بسیاری از موارد موجب عصبی شدن راننده مقابل می شود و برخی از نزاع های خیابانی ناشی از این مساله است.

علاوه بر جنگ اعصاب های مقطعی، بوق زدن های بی دلیل موجب افزایش فشار روانی برای بسیاری از بیماران قلبی و زنان باردار می شود و ما بدون توجه به این مساله مهم فرهنگی در تشدید فشارهای زندگی بر هموطنان خود تاثیرگذاریم.

بوق‌زدن بجا و درست می‌تواند از بروز یک تصادف یا حادثه ناگوار جلوگیری کند اما برای مثال یک وقت‌هایی هست که حال نداریم از خودرو پیاده شویم و زنگ خانه‌ای را بزنیم، و پشت سر هم و به صورت گوش خراش چندین بوق می زنیم تا فرد مورد نظر از خانه بیرون بیاید و یا در مسیری رد می شویم که چند راس گاو در مسیر ما قرار می گیرد به گونه ای بوق می زنیم که گویا عاقل ترین موجود روی کره زمین برای ما سد معبر کرده است و یا هنوز چراغ قرمز َبز نشده شروع میکنیم به زدن بوق های ممتد؛ بدیهی است با کمی اراده می توانیم با کاهش چنین رفتارهایی از خودمان فرهنگ بوق زدن در شهرمان را به یک الگو برای دیگران تبدیل کنیم.
البته در کنار اینکه رانندگان باید تمرین بوق نزدن را برای خود مرور کنند، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز باید این رفتار زشت را همانند دیگر مواردمشمول جریمه مانند کمر بند زدن بولد کند و با در نظر گرفتن جرایم مشخص کمک کنند تا بیش از پیش فرهنگ بوق زدن عملی شود.