پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

خیرین مدرسه ساز در ایامی که بیماری کرونا هست و مدارس تعطیل است به جای اقدام به ساخت مدرسه گوشی و تبلت به دانش آموزان دهند تنا از تحصیل عقب نمانند.

به گزارش ریواس جنوب، یکی از اقداماتی که با سر و صدای زیادی در کشور مرسوم شده است اقدام خیرین برای ساخت مدرسه است که در کنار تقدیر از این کار حسنه اما جای انتقاداتی هم هست.

اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به تامین ” وسایل آموزش و پرورش رایگان” تا پایان دوره متوسطه نموده است. نظر به اطلاق عبارت مذکور این تعهد را نمی توان صرفأ به تدارک فضا و پرسنل آموزشی محدود نمود، بلکه تمامی لوازم آموزشی اعم از کتاب و نوشت افزار و غیر آن در این عبارت پوشش داده می شود.  فهرست مفصلی که با همه گیری کرونا ، تجهیزات دیجیتال و تامین ارتباط برخط نیز به آن افزوده شده است.

با عنایت به این اصل از قانون اساسی وقتی که دولت موظف به تامین تجهیزات آموزشی شده است چرا نباید از ظرفیت خیرین در دیگر جاها استفاده کرد؟
درست است که شاید دولت نتواند تجهیزات لازم را برای آموزش مهیا کند اما هر چه باشد ورود خیرین آنهم به شکل گسترده به این مسیر، موجب خیال راحت مسئولان آموزش و پرورش می شود و کمتر تمرکز  به وظیفه اصلی خود می کنند.

کار خیر در هر شرایطی شایسته تقدیر است اما با نگاهی به برخی از روستاها، هدروری بیت المال موجب می شود تا این کار خیر کمتر دیده شود و ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین در دیگر بخش ها بیش از پیش به نظر رسد.

در برخی از این روستاها که اتفاقا روستای خالی از سکنه و یا با کمترین جمعیت هم مشاهده می شود توسط خیرین و یا با کمک خود دولت مدرسه های آنچنانی ساخته می شود که با گذشت یک سال بی استفاده رها می شوند.

خیرین به جای ساخت مدارس پرهزینه که بعد از مدتی متروکه می شوند سرمایه خود را در دیگر بخش های آموزش و پرورش که اتفاقا نیاز اساسی تری هستند مانند احداث سرویس بهداشتی یا احداث زمین ورزشی هزینه کنند که هم استفاده بیشتری شود و هم تاثیر بیشتری در آموزش و سلامت دانش آموزان داشته باشد.

اما در ایام کرونا ضرورت تجدید نظر سرمایه ی  خیرین برای کمک به دانش آموزانی که از آموزش محروم شدند “اما نه به خاطر نداشتن مدرسه بلکه بخاطر نداشتن تجهیزات مدرسه” ترک تحصیل و یا در آستانه ی ترک تحصیل قرار گرفتند پر رنگ تر شده است.

دانش آموزان زیادی که از زمانیکه مدارس مجازی شدند به دلیل نداشتن گوشی و تبلت مجبور به ترک تحصیل شدند.

طبق آمار رسمی خود وزارت آموزش و پرورش بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دانش آموزان به دلیل نداشتن گوشی از آموزش محروم شدند و اگر خیرین بتوانند به جای ساخت مدرسه به این دانش آموزان کمک کنند خدمت شایانی به آموزش کردند.

التماس های ولی دانش آموزی که فرزندش آنقدر هوش و سواد داشت که به یک چهره محبوب برای معلمان تبدیل شده است اما به دلیل نداشتن گوشی در آستانه ترک تحصیل قرار گرفته است فاجعه ایست که خیرین باید به آن توجه کنند.

جمع کردن کمک های دسته جمعی معلمان یک مدرسه جهت خرید یک گوشی برای دانش آموزی که در ده سال گذشته تمام نمرات او ۲۰ بود اما در یکسال اخیر به دلیل محروم شدن از فضای مجازی نمره ۱۹ هم در کارنامه او دیده شده در کنار حماسه ی انسان دوستانه ای که معلمان آن مدرسه با وجود تنگناهای شدید معیشتی که خود گرفتار آن هستند از خود نشان دادند درس دیگریست که خیرین مدرسه ساز باید از آن برای تجدید نظر در هزینه کرد سرمایه های خود بهره ببرند.

انتهای پیام