پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

جلسه شورای اداری کهگیلویه صبح امروز برگزار شد و در این جلسه فرماندار کهگیلویه اقتدار خود را در برخورد با یک مدیر با اخراج او از جلسه نشان داد.

به گزارش ریواس جنوب، این جلسه شورای اداری که از معدود جلسات شهرستان و حتی استان بوده که در سر وقت خود شروع شد و با مدیریت خوب فرماندار و آتش سودا دبیر جلسه با زمانبندی دقیقی ادامه پیدا می کرد با اعتراض عجیب یکی از مدیران روبه رو شد.

برازش مدیر امور مالیاتی شهرستان و در حالیکه تنها مدیر شبکه بهداشت و درمان به ایراد سخن پرداخت و اگرچه دبیر جلسه وقت همه را ۵ دقیقه عنوان کرد اما طبیعی بود که با توجه به وضعیت کرونایی کشور در همه جلسات وقت اصلی به متولیان سلامت داده می شود وعلی رغم اینکه به دلیل تسط مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه در صحبت کردن و ارتباط دان مطالب به همدیگر  او نیز وقت زیادی را معطوف به خود نکرد اما این مدیر مکرر به اعتراض می پرداخت و خواهان این بود که جلسه پایان یابد.

برازش گفت: ما ارباب رجوع داریم و نمیتوانیم در این جلسه حضور داشته باشیم؛ فرماندار کهگیلویه در واکنش به او گفته ماها در جاییکه باید پاسخگو باشیم نیستیم ولی در جلسه شورای اداری که مهمترین جلسه شهرستان است به فکر ارباب رجوع و اداره خود هستیم؟ بعد از مدتی دیالوگ و اصرار این مدیر، این فرماندار کهگیلویه بود که او را از جلسه اخراج کرد و اگرچه این مدیر تلاش کرد که همچنان در جلسه بماند اما قاطعیت کریمی نژاد به او اجازه ماندن نداد و مجبور به ترک جلسه شد.