پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

با حکم معاون رئیس جمهور، «احمدعلی افکاری» به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس منصوب و جایگزین حسن نوروزی شد.

احمدعلی افکاری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ریواس جنوب، احمدعلی افکاری، یکی از مدیران با سابقه در مجموعه دولت است که سال‌های متمادی مسؤولیت معاونت استانداری فارس و معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه و بودجه سابق) استان فارس را بر عهده داشت.

افکاری با طی مراحل مختلف مدیریتی در این مجموعه، با حکم معاون رئیس جمهور و به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان‌ها، سکان هدایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس را بر عهده گرفت.

در بخشی از حکم مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خطاب به احمدعلی افکاری، اهم مأموریت‌ها و وظایف ریس جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، بدین شرح آمده است:

 • هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور
 • برنامه‌ریزی به منظور تحقق قدر السهم استان از GDP کشور و تعیین ارزش افزوده هر بخش و استفاده از جداول داده ستاده استانی (حساب‌های منطقه‌ای) به عنوان نقشه راه رشد اقتصادی استان متناسب با اهداف رشد اقتصادی سالانه کشور
 • برنامه‌ریزی به منظور کاهش نرخ بیکاری، جذب سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) و توسعه صادرات غیر نفتی استان
 • پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش سرزمین
 • هماهنگی با تغییر ساختار بودجه مبتنی بر رشد اقتصادی و باز مهندسی شاخص‌های توزیع اعتبارات و منابع بر اساس ضرایب برخورداری تا سطح شهرستان ها در جذب منابع
 • مدیریت بهینه بر مصارف و اثر بخش کردن بودجه
 • تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای استان و شهرستان‌ها
 • تهیه و تنظیم، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بودجه سنواتی
 • نظارت بر اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی
 • بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان
 • نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی
 • راهبری و اجرای فعالیت‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور
 • ایجاد تمهیدات لازم برای تهیه نقشه و اطلاعات مکانی استان
 • انجام وظایف مصرح در ماده (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دبیری شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای فنی استان
 • ظرفیت‌سازی جهت استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی – غیر دولتی در اجرای پروژه‌های استان
 • راهبری امور پژوهشی و آموزش دستگاه‌های اجرایی استان
 • انجام وظایف مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح شده در قوانین و مقررات مختلف در سطح استان.

پیش از افکاری، حسن نوروزی به مدت حدود دو سال، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس را بر عهده داشت.

انتهای پیام/ سجاد بنام