پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در چند سال گذشته به شکل قارچ مانندی معلم به بدنه آموزش و پرورش تزریق شد که به نظر می رسد با معیارهای استخدام همخوانی نداشته و ندارد.

به گزارش ریواس جنوب، برای جذب نیرو در نهادهای دولتی یکسری ضوابط و مراحلی وجود دارد که بایستی طی شود تا یک فرد جذب و استخدام شود؛ موافقت سازمان مدیریت با استخدام نیرو, فراخوان و ثبت نام, برگزاری ازمون درشته های مورد نیاز, مصاحبه ,تحقیق از فرد و… که حدود یک سال یا بیشتر به طول می انجامد.

ولی در چند سال گذشته به هر طریق که شده و با هر تبصره و ماده ای که ممکن بود افراد زیادی را به استخدام آموزش و پرورش دراوردند که به نوعی باعث شگفتی شده است.

همه می دانند که اگر حساسیتی در جذب نیرو در ادارات وجود دارد این حساسیت باید برای آموزش و پرورش که آینده یک کشور به آموزش آنها مرتبط است دو چندان شود اما نه تنها این حساسیت دیده نمی شود بلکه این روزها هر شخصی را می بینیم تا از درس و مدرسه می گوید و عنوان  می کند که معلم شده است و استخدام آموزش و پرورش.

از داستان جذب خیاط برای معلم دانش آموزان ابتدایی تا استخدام  سرباز معلم هایی که بدون کارشتاسی و با یک تیک ساده انتخاب سال ۹۱به بعد و فقط به واسطه ی چند ماه معلمی،  تنها گوشه ای از استخدامی هاییست که در چند سال گذشته آموزش را در آستانه نابودی برده است و شان معلمی را در پایین ترین سطح ممکن قرار داده است.

تیک های ساده ای که افرادی را وارد بدنه ی آموزش کرد که شاید از چند ماه سابقه تدریس آنها بیش از ده سال گذشته و همه آنها اکنون یک نجار و یا یک بنای ماهر و زبر دست هستندو حتی بسیاری از آنان به واسطه همین تبحر هم در دو دلی آمدن و یا نیامدن به آموزش و پرورش قرار گرفته بودند.

این نوشته به معنای نادیده گرفتن شایستگی برخی از این افراد نیست و حتی معتقد است که برخی از آنها از شایستگی کامل برای معلمی برخوردار هستند اما نحوه ی آمدن آنها به بدنه آموزش و پرورش به شان این سازمان طویل ضربه زده است.

با نگاهی گذرا به انگیزه ی معلمان با سابقه کاملا مشخص است که از اینکه همه بدون هیچ گزینش و یا دوره ی آموزشی وارد آموزش و پرورش شدند بی انگیزه شدند و از اینکه کسی به حرفه ی آنها توجهی نمی کند بسیار نگران هستند.

هر چه هست باید در استخدام معلمان دقت بیشتری شود و اگر قرار است به جز دانشگاه تربیت معلم روش دیگری برای جذب معلم باشد باید تنها از طریق آزمون استخدامی و متعاقب آن گذراندن دوره های طولانی آموزشی باشد تا تصور اینکه هر کس از راه می رسد معلم می شود در بین دانش آموزان و در سطح وسیع تری در بین اولیا کمرنگ و کمرنگ تر شود.

انتهای پیام: عظیم بنام