پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

طرح مجتمع  گ ۶۰۰۰ راسی صنعتی در روستای اسفندان بخش دیشموک به یک مطالبه برای مردم این بخش مبدل شده است.

به گزارش ریواس جنوب، در زمان فرمانداری دارا کریمی نژاد بود که با پیگیری های فراوان قرار شد این طرح در اسفندان اجرا شود اما به نظر می رسد با رفتن دارا امیدواری به دارا شدن اهالی دیشموک و به خصوص مردم روستای اسفندان هم کم رنگ تر شده است.

این طرح یکی از مهم ترین طرحهایی بوده که در زمان فرمانداری کریمی نژاد با اصرار و پیگیری برای بخش دیشموک درنظر گرفته شد، طرحی که یکی از مرغوب ترین زمینهای منابع ملی برای آن انتخاب شده است.

کنار جاده آسفالت سراسری که از کهگیلویه شروع وبه خوزستان وصل میگردد و نیز محل اتصال چندین روستا و شهر به هم از امتیازات مکان انتخاب شده ی این مجتمع بوده است.

این طرح صنعتی بزرگ میتواند انقلابی عظیم در زمینه تولید و ایجاد شغل پایدار برای حدود ۵۰۰ نفر بوجود بیاورد و در کنار آن صنایع تبدیلی و شغلهای دیگری که موجب رونق اشتغال و کاهش بیکاری درآن منطقه و حتی چاروسا و کهگیلویه بزرگ را نیز شامل شود.

این طرح در همان مراحل اولیه که حتی مکان آن توسط کارشناسان مربوطه تایید شده در نطفه خاموش شد و حالا فرماندار وقت با یادآوری نامه نگاری های زمان مسؤلیت خود از بنیاد مستضعفان خواست که اگر به فکر مناطق محروم هستند اسفندان را دریابند.

به گزارش ریواس جنوب، زمزمه هایی مبنی بر اینکه دیگر شهرستان ها نیز چنین تقاضای مشابهی دارند وجود دارد و ممکن است با توجه به کمبود اعتبارات، اسفندان قربانی دیگر مناطق شود.