پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

رئیس بنیاد مسکن گفت: هنوز سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد موافقت نکرده است. اکبر نیکزاد می‌گوید: حتی با دستور رئیس جمهور وام ۲۰۰ میلیون تومانی روستایی همچنان پرداخت نشده است، مقرر شد تا این تسهیلات از ابتدای تیر به متقاضیان پرداخت شود، اما هنوز اقدامی انجام نشده است.

رئیس بنیاد مسکن گفت: هنوز سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد موافقت نکرده است.

اکبر نیکزاد می‌گوید: حتی با دستور رئیس جمهور وام ۲۰۰ میلیون تومانی روستایی همچنان پرداخت نشده است، مقرر شد تا این تسهیلات از ابتدای تیر به متقاضیان پرداخت شود، اما هنوز اقدامی انجام نشده است. روند ساخت و نوسازی واحد‌های مسکونی روستایی در کشور به علت عدم پرداخت این تسهیلات بسیار کُند شده است.

گفته می‌شود پیش از این رئیس بنیاد مسکن از پرداخت این تسهیلات از ابتدای تیر خبر داده بود که طبق اذعان خود او، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به علت آنکه ضمانت سود ۱۳ درصدی برای وام مسکن روستایی تورم زاست با این نوع تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد موافقت نکرده است.