پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس نیوز– گروه گزارش/

روز گذشته كه براي هواخوري و دور شدن لحظه‌اي از فضاي كار در پارك ساحلي ياسوج قدم مي‌زدم، صحنه‌اي را ديدم كه برايم جالب بود.

يك طلبه ميانسال در جمع جواناني كه در حال قليان كشيدن بودند، حاضر شد و با لحن صميمانه و رفتاري خودماني به سؤالات آن‌ها پاسخ مي‌داد؛ او با درك روحيه آن جوانان با زبان خودشان وارد مذاكره با آنها شد كه مورد استقبال قرار گرفت.
او حجت‌الاسلام غفاري، معاون فرهنگي دانشگاه آزاد است و سن تقريبا بالايي هم دارد ولي رسالت تبليغي و ترويجي‌اش موجب شد تا در آن وقت غيراداري، ارشاد چند جوان قلياني را بر تفريح، ترجيح دهد.
او مي‌توانست بي‌تفاوت از كنار اين جوانان بگذرد و كسي هم او را براي اين بي‌تفاوتي مؤاخذه نكند ولي در كنار آن چند جوان روي چمن‌ها نشست و با چهره‌اي رحماني از اسلام به سؤالات آن‌ها پاسخ داد.
جواناني كه در ابتدا حرف‌هاي اين آخوند مسئول را به باد مسخره گرفته بودند در پايان با احترام حرف‌هاي او را پذيرفتند و با خاطره‌اي خوش از او خداحافظي كردند.

بدون شك اين تلنگر مضر بودن دود قليان در خاطر آن‌ چند جوان خواهد ماند.