پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

معاون آموزشی آموزش و پرورش چاروسا منصوب شد.

به گزارش ریواس جنوب، طی حکمی محمد حسین جلال فر معاون آموزشی آموزش و پرورش چاروسا شد.

جلال فر از مشاوران برتر استان است که در چندین مرحله عنوان مشاور و معلم برتر استان را از آن خود کرده و سابقه مدیریت مدارس را نیز در کارنامه خود دارد.

چندی پیش نیز مصطفی نیک نژاد بعنوان معاون پشتیبانی و محمد باقر علوی بعنوان معاون پرورشی انتخاب شدند تا حلقه معاونین علی الهامی تکمیل شده باشد.

در آن سو و در آموزش و پرورش دهدشت نیز محمدحسین جمشیدی که حسن رفتار او مشخصه بارزش است بعنوان سرپرست آموزش و پرورش دهدشت منصوب شد تا روند انتخاب روسا و معاونین در آموزش و پرورش عزت خواه رنگ و روی جوانگرایی و امیدوار کننده به خود بگیرد.

در آموزش و پرورش استان از انتخاب محمد جمالی بعنوان اولین نقطه امیدوار کننده ی کارنامه ی عزت خواه در انتصابات او نام برده می شود.