پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

تاجماه یزدانپناه

تاجماه یزدانپناه

هر فرد برای حفظ سلامت و شادابی خود باید کارهای روزمره کوچکی انجام دهد تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشد. در واقع کارهای زیادی هستند که هر فرد می تواند برای خود انجام دهد تا سالم و تندرست بماند. هر چند که گاهی نیز ممکن است به کمک پزشکان و مشاوران حوزه سلامت نیاز داشته باشد.

مبانی خود مراقبتی در نوجوانان:

خودمراقبتی فعالیتی است که هر شخص برای حفظ و ارتقاء سلامتی خود به آن نیاز دارد. مراقبت از خود، فعالیت پایداری است که توسط خود فرد، برای فرد، از زمان تولد تا مرگ اتفاق می افتد. قابلیت های مراقبت از خود به مرورزمان و با کمک گرفتن از تجارب دیگران، گروه های اجتماعی آموزش و تربیت حاصل می شود. مهم ترین قسمت مراقبت از خود «انتقاد از خود» و «مدیریت خود» می باشد.

مراقبت از خود:

مراقبت از خود، مهارتی است که در موقعیت های مختلف زندگی فردی، فامیلی، شغلی و تحصیلی اتفاق می افتد. ضرورت های خودمراقبتی شامل آن دسته از رفتارهایی است که به حفظ و توسعه سلامت، کمک می کند. مراقبت از خود، حفظ سلامتی شخصی است. هر گونه فعالیتی که فرد، خانواده و جامعه به منظور بهبود یا اعاده سلامت، درمان یا پیشگیری از بیماری ها انجام می دهد. به طور خلاصه، خودمراقبتی عملی است که در آن، هر فرد از دانش، مهارت و توانایی خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند.

بنابراین هر فرد برای حفظ سلامت و شادابی خود باید کارهای روزمره کوچکی انجام دهد تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشد. در واقع کارهای زیادی هستند که هر فرد می تواند برای خود انجام دهد تا سالم و تندرست بماند. هر چند که گاهی نیز ممکن است به کمک پزشکان و مشاوران حوزه سلامت نیاز داشته باشد.

در زیر مثالهایی در این زمینه آورده شده است:

* می تواند داروها را صحیح استفاده کند و مطمئن شود که آن ها را سر وقت مصرف می کند.

* می تواند پرداختن به ورزش های مورد علاقه خود را به بخشی از زندگی روزمره تبدیل کند.

* می تواند مراقب وزن خود باشد، می تواند غذای سالم بخورد و به اندازه کافی در شبانه روز آب بنوشد.

* می تواند زمان مناسبی را به استراحت اختصاص دهد و به طور منظم به پزشک یا مراکز بهداشتی درمانی مراجعه و چک آپ کند.


گردآوری: تاجماه یزدان‌پناه
کارشناس‌مسئولِ واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد

منابع:

. آموزش مبانی خودمراقبتی به نوجوانان
۲٫ موضوعات ارسالی از دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳٫ موضوعات ارسالی از اداره نوجوانان معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی