پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

کادر فنی تیم اتحاد طیبی با تجدید میثاق با شهدای گمنام کهگیلویه کار خود را رسما آغاز کردند.

به گزارش ریواس جنوب، میلاد میداوودی و همکارانش بعد از عقد قرارداد با تیم اتحاد طیبی با شهدای گمنام تجدید میثاق کردند.

احترام و دفاع از ارزش ها از اهداف کادر فنی تیم اتحاد در این تجدید میثاق بوده است.