پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب /عادل رضاپور

یکی از عواملی که جوانان را از آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر و شرارت دور می کند؛ ورزش می باشد.

مردم شهرستان کهگیلویه با اُنسی که از دیرباز با فوتبال داشتند، بخشی ازفرهنگ و تاروپود وجودشان درانحصار این ورزشِ محبوب می باشد.

تیم اتحاد کهگیلویه که سالهاست مامنی امن برای جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد است و قلب محزونِ ناشی از هبوط و سقوط اشتغال در استان را برایشان تسلی می بخشید با دستی تقریباً تهی از امکانات اما اراده ای پولادین وشانه هایی مستحکم و باتحمل مرارت ها و بی مهری ها جواز حضور در لیگ سوم کشور را کسب کرد.

در عرصه ی کشوری دیگر حمایت های معنویِ مردم و اراده های پولادین به تنهایی راه به جایی نمی برند ؛ برای تیم اتحاد کهگیلویه، رقابت با تیم هایی که نفت، گاز، پتروشیمی و ده ها اسپانسر متمول در چنته دارند؛ به مثابهِ تقابل تانک و کمان است.

تیم اتحاد،،منجی دلهای رنجورِ و بغض های مسکوت جوانانی است که سهمشان از اشتغال ورفاه تقریباً هیچ است.

اگر شرایط برای حل معضل

اشتغال جوانان فراهم نیست؛ آیا نمی توان از مجرای ورزش و با استغنای تیمی مانند اتحاد کهگیلویه که نماینده استان در لیگ کشوری هست؛ مرثیه ی غم انگیز اشتغال را از اذهان جوانان به صورت موقتی پاک کنید؟

آقایان مسئول !

چرا شهر قلعه رئیسی که خاستگاه و مقرّ تیم اتحاد می باشد و مسئولیت اهتزار پرچم استان را در لیگ کشوری برعهده دارد؛ تنها شهر بدون ورزشگاه استان باشد؟

چرا نباید نماینده ی استان در کشورنقل و انتقالات را، با دستی پر آغاز و با خیالی آسوده به پایان برساند؟

مسئولین ورزش استان،فرماندار کهگیلویه و در راس جناب مدیرکل ورزش و جوانان!

جنبه ی اجتماعی عبادت، خدمت به خلق است و پرواضح است که از ناپایداریِ صندلی مدیریت به خوبی آگاه هستید وآنچه پایدار می ماند، خدمت و خاطره ی خوب در یادهاست‌.

 

تیم اتحاد نیازمند جذب یک اسپانسر برای تامین مخارج باشگاهی می باشد که چانه زنی و رایزنی مسئولین مربوطه را می طلبد.

جوانان، ریش سفیدان و قاطبه ی مردم بخش چاروسا و شهرستان کهگیلویه ، در مقام مطالبه تقاضامندند برای هموار نمودن مسیرِ حضور قدرتمند، از حمایت های مالی، زیرساختی و استفاده ازظرفیت ها از هیچ کوششی دریغ نفرمایید تا شاید بخشی کوچک از ماتم جوانان استان به دست فراموشی سپرده شود.

ما مردمانی قدرشناس هستیم.

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

عادل رضاپور