پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اهالی دهستان جاورده از دکتر وحید خوبانی پزشک بومی این دهستان ابراز رضایت دارند.

به گزارش ریواس جنوب، یکی از اهالی به نمایندگی از تعدادی از مردم نامه ای به این پایگاه خبری فرستاده است.

در این نامه مطرح شد: دکتر خوبانی یکی از بهترین و کاربلدترین پزشکان خانواده ای بوده که در جاورده خدمت کرده و با وجودیکه طبق قانون فقط شیفت اداری باید ویزیت می کرد ولی ۲۴ ساعت شبانه روز اگر بیماری بود کوتاهی نداشته است.

در ادامه آمد: در روستاهای دور افتاده مثل گوراب و چم لپو و قاش کمری می رفت و ویزیت و مراقبت بیماران در این روستاها را طبق قانون دهگردشی انجام میداد و با سعه صدر برخورد می کرد.

در ادامه این نامه آمده است: دکتر خوبانی هروقت بیمار اعزامی داشتیم و نیاز به مراقبت ویژه داشت و شرایطش مساعد نبود خودش با آمبولانس مینشست و بیمار را همراهی میکرد در حالیکه طبق قانون  فقط پرستار و راننده آمبولانس با بیمار اعزامی میشوند.

در بخش پایانی این نامه به یک مزیت دکتر خوبانی اشاره شد: همسر دکتر خوبانی پرستار است و استخدام شهید جلیل بود که برای رفاه مردم دهستان مامور به خدمتش کرد و همراه خود به جاورده آورد و در  این چند سال جاورده خدمت کرد و الان که دکتر قصد ترک این روستا را دارد همسرش نیز با او می رود و  اینجا پرستار نداره و مشکل تزریقات اینجا همچنان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است چندی قبل نیز یکی از خانواده ها با اهدا لوح تقدیری از دکتر خوبانی تشکر کرد.