پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در حالیکه این روزها بوی مهر میاد و همه در حال آمادگی و استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس هستن اما در آموزش و پرورش چرام با فرهنگیان نامهربانی و توهین می شود.

به گزارش ریواس جنوب، این گزارش روایت یکی از فرهنگیان باسابقه آموزش و پرورش چرام است که امروز یک شنبه (۲۷شهریور۱۴۰۱)برای پیگیری کار خود به مدیریت آموزش و پرورش چرام مراجعه کرده که عیناً منتشر می گردد.

(م.ق)از فرهنگیان شناخته شده ‌۳۰سال سابقه کار چرام که مسئولیت استانی هم داشته و الان از جمعی آموزش وپرورش چرام است در گفت و گو با رسانه ها گفت : امروز صبح جهت پیگیری موارد کاری رفتم اداره آموزش و‌پرورش که اقای رئیس گفتند جلسه ام و گرفتارم اخر وقت بیا که کارشناس ارزیابی اداره هم شاهد بودند.

بنا به احترام وی اخر وقت حدود ساعت ۲ رفتم که با مدیر صحبت کنم که مدیر زنگ زدن دائیش و پسرش که وضعیتش هم مشخص است آمدند اداره آموزش و پرورش چرام که با پرخاش به بنده چرا اومدی اداره و بیخود کردی اومدی اداره طوری گفتند و توهین می کردند که انگار اداره ملک شخصی آقایون است گفتم شما رئیس اداره هستید؟  معاون اداره یا مسئول اموزش اداره!؟ 

بنده معلمم ایشان هم مدیر بنده و یه بحث اداری داریم که به طرف بنده حمله ور حتی پسرش میخواست با چاقو بطرف بنده حمله ور شوند.

این فرهنگی چرام با اظهار نگرانی از چنین فضایی در آموزش و پرورش چرام و رفتار عجیب و دور از شأن مدیریت چرام در حالیکه هنوز چند ماهی نیست که مدیر شده بیان کرد؛  اگر بحث چاقو‌ کشی و عربده کشی است تا ما هم با چماقدار برای پیگیری کار خود به اداره مراجعه کنیم ماهم بی کس نیستیم! 

وی خطاب به فرمان