پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ویدئو/
ریزش در شش نقطه حد فاصله روستای قلندری شهرستان بویراحمد تا بخش کمهر سپیدان فارس/ ارتفاع برف به ۵ متر رسید