پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس/ به قلم صفا فضیلت

برای پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو در حوزه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده، یک نقشه راه لازم است که برخی نکات مهم درا ین نقشه راه اشاره می‌‌شود.

۱- اجماع تنها راه حل پیروزی در انتخابات هست اما نه قبل از تایید صلاحیت ها بلکه بعد از عبور از فیلتر شورای نگهبان چرا که بسیار محتمل و قابل پیشبینی است که اگر اصلاحطلبان همین امروز روی فردی واحد به اجماع برسند و اسب خود را زین کنند بی شک پیروز انتخابات هستند اما ساده ترین راه برای متوقف شدن اصلاحات در این شرایط رد صلاحیت کاندید اجماع هست که بعید و دور از انتظار نیست به همین دلیل هر گونه اجماع روی شخص واحد و حضور با یک نفر در کارزار انتخابات پیش رو مهلک و کشنده است

۲_همه دوستان اصلاحطلب دارای پتانسیل  و به ویژه آقایان لاهوتی و منطقیان باید در انتخابات پیش رو نام نویسی کنند و تا لحظه عبور یا عدم عبور از فیلتر شورای نگهبان به تلاش خود جهت انسجام آرا و طرفداران خود بکوشند تا از ریزش آرای جریان اصلاحطلب جلوگیری شود

۳- اجماع اصلاحطلبان دقیقا صبح روز بعد از تایید صلاحیت ها کلید باید بخورد نه الان هر دو نیروی اصلاحات هم قسم شده اند که در این دور جز اجماع به هیچ راه حلی نخواهند اندیشید به همین دلیل اگر آقای منطقیان رد صلاحیت شد و به آقای لاهوتی صلاحیت داده شد که شورای نگهبان خود کار اجماع را به فرجام رساند و همه در مسیر جناب لاهوتی قرار خواهیم گرفت و بالعکس اگر به جناب منطقیان صلاحیت داده شد و جناب لاهوتی رد صلاحیت شد هم تکلیف مشخص است و اجماع به دست خود شورای نگهبان روی آقای منطقیان خواهد بود.

۵-اما اگر هردو نیروی طیف اصلاحات منطقیان و لاهوتی از فیلتر شورای نگهبان رد شدند که بعید و دور از انتظار نیست کاربرای اجماع مشکل خواهد بود  اما راه حل مشخص و مبرهن هست و هر دو همقسم هستند که بی شک یکی کنار خواهد رفت و آن گردن نهادن به شورا مشورتی اصلاحات و طرح جناب رضا توفیقی خواهد بود که هر دو هم اعلام آمادگی کردند که پایبند هستند .انتخابات مجلس

۶-اما اگر هر دو رد صلاحیت شوند که باز هم بعید و دور از انتظار نیست اینجا کار برای پیروزی اصلاحات دوچندان خواهد شد

۷- برای خالی نبودن میدان از نیروی اصلاحطلب در صورت رد صلاحیت دو نیروی  اصلی اصلاحات هر یک از آقایان منطقیان و لاهوتی در کنار خود دو یا سه نیرو را در زمان انتخابات نام نویسی خواهند کرد تا در صورت رد صلاحیت خودشان نیروهای اصلاحطلب در عرصه انتخابات وجود داشته باشد که در طیف لاهوتی میشود به جناب شیخ صدوقی دکتر هاشمی و دکتر کامرانی و در طیف منطقیان به جناب آقای رستاد و سیف السادات و – برخی نیروهای بینابینی مانند دکتر بنام- اشاره کرد که این نیروها فقط در شرایط رد هر دو نیروی اصلی اصلاحات برای اجماع مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت تایید صلاحیت یکی از دو نیروی اصلی یا هر دو عملا از گردونه خارج خواهند شد و خود هم پذیرفته اند

۸- اما در شرایط رد دو نیروی اصلی و عبور چند نیروی دیگر از طیف لاهوتی و منطقیان اجماع اصلاحطلبان باز تابع شورای مشورتی اصلاحطلبان و طرح رضا توفیقی خواهد بود و همه هم قسم و هم سوگند هستند که به این نظر احترام بگذارند

۹- بی شک پیروز انتخابات پیش رو اصلاحطلبان خواهند بود چرا که تمام مسیرهای ما به اجماع ختم میشود و همه هم قسم هم باور و همدل هستیم و همه  چه منطقیان چه لاهوتی چه نخبه ها چه عوام به این نتیجه رسیده ایم که جز اجماع راهی نیست

۱۰- انتخابات مجلس پیش رو در حوزه کهگیلویه چرام لنده لیکک بی شباهت به انتخابات ریاست جمهوری قبل نیست آنجا که اجماع عارف و روحانی در لحظات اخر به پیروزی طیف اصلاحات  بر هشت سال بی تدبیری منجر شد بی شک اجماع در کهگیلویه هم تا لحظات آخر  شکل خواهد گرفت و کهگیلویه را از  دوران شوم و بی تدبیری دوران نمایندگآن ناکارآمد  خواهد رهانید .

به امید پیروزی اصلاحطلبان

صفا فضیلت