پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

رحیم بنامپایگاه اطلاع‌رسانی ریواس/تلنگر۲۶۹

پس از خسارات به بارآمده‌ی جانی و مالی زیاد در بلوار ابوذریاسوج از سمت پل ابوذر، بالاخره شهرداری یاسوج اقدام عملی برای نصب پل عابرپیاده در این محل را آغاز کرد.
این موقعیت تا کنون چندین مورد از مرگ تا جرح عابرین پیاده، همچنین خسارات خودروهایی را که برای فرار از برخورد با عابر پیاده تصادف کردند، به خود دیده‌است! به گونه‌ای که سال‌ها پیش باید نصب پل عابرپیاده صورت می‌گرفت که نگرفت و اکنون هم جای شکرش همچنان باقی است و لازم است همین‌جا از تصمیم‌گیرندگان این‌موضوع تشکر کنیم.
از طرفی لازم هست توجه مسئولین محترم را به آمار عبور و مرور از طریق پل‌های هوایی منصوبه در نقاط مختلف شهر جلب نماییم. مشاهدات میدانی حاکی از آن هست که استقبال چندانی از پل‌های هوایی شهر یاسوج و به همین میزان سایر شهرهای استان نشده است، که البته دلایل آن هم تا حدود زیادی واضح است؛ خطر عبور از عرض خیابات عمدتاً متوجه دو گروه سنی کودکان و میانسالان به بالا می‌باشد. متاسفانه وضعیت پله‌های این پل‌ها هم از حیث تعداد و هم از حیث خیز، عدد بالایی را نشان می‌دهند، اعدادی که پیمایش آنها توسط این دو گروه کار سختی است. جوانترها هم که در خود می‌بینند که به راحتی عرض خیابان را بی زحمت پله‌ها طی کنند و به این ترتیب هر سه گروه سنی فوق الذکر عطای پل عابر پیاده را به لقایش می‌بخشند و هر سه گروه سنی هم در معرض خطر تصادف قرار می‌گیرند.
با این تفاسیر بهتر است، حال که قرار بر انجام این هزینه‌ی بالا جهت نصب پل عابر پیاده می‌باشد، این بعد از قضیه هم لحاظ شود و پیشنهاد می‌گردد اگر نصب پله‌های برقی میسر نیست دست کم از سطح شیب‌دار به جای پله استفاده گردد، کاری که در شهرهای بزرگتر مانند شیراز صورت می‌گیرد.
به هر حال باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا این پل هم مانند سایر پل‌های عابر پیاده، محلی برای سودجویی شرکت‌های تبلیغاتی می‌شود یا عاملی برای رفاه شهروندان!

……………………………

انتهای تلنگر/رحیم بنام

………………………….