پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

موحدپوربه گزارش ریواس؛ سید محمد موحد‌پور مدیر کل حوزه‌ی استاندار با حفظ سمت به عنوان مدیر روابط‌عمومی استانداری منصوب شد.

پیش از این محمدرضا باقرزاده عهده‌دار این مسئولیت بود که به دلیل تغییر چارت سازمانی استانداری‌های سراسر کشور و ادغام روابط عمومی با حوزه‌ی استاندار این تغییر در نیروی انسانی نیز صورت گرفت.