پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

امروز مدیرکل باتجربه کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد، جای خود را به جوانی داد که با رفتار امروز او و همکارانش می‌شود رگه‌های غیررسانه‌ای بودن او و تهدید کاهش بیشتر جلب مشارکت‌های مردمی، خیرین و افراد دارای تمکن مالی را دید؛ بدون شک مردم از کمیته امداد انتظار ندارند که به یک توزیع کننده صرف پول‌های صندوق‌های صدقات، کمک‌های خیرین و برخی بودجه‌های دولتی تبدیل شود، بلکه آن‌ها انتظار تدبیری را دارند که به واسطه آن شغلی ایجاد، فقری ریشه‌کن و سفره‌ای رنگین شود.

به گزارش ریواس، اگر چه فرید محبی در نخستین دقایق خود در کسوت مدیرکلی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد هنوز بر اوضاع مسلط نیست و بی‌تدبیری امروز روابط عمومی این نهاد را کمتر می‌شود به پای او نوشت ولی عدم دعوت از خبرنگاران در آیین تودیع و معارفه امروز و به طور کلی رویکرد غیررسانه‌ای حدود یک‌سال اخیر این نهاد، نمی‌تواند بهاری امیدبخش، برای سالی نیکو باشد.

کمیته امداد در طول یک دهه اخیر فراز و فرودهای زیاد و دور شدن و نزدیک شدن به رسالت‌های اصلی و اثربخش در جامعه داشته، اما در دوران مدیریت سنتی غلامرضا متقی توفیقات خوبی حاصل شده و با روحیات شخصی این مدیر باتجربه و ملاحظه‌کار، امداد مددجویان تا حدی به سمت بدون منت بودن پیش رفت هر چند خیلی هم محسوس نبود و این نهاد مقدس همچنان درگیر بروکراسی مأیوس کننده اداری، امروز و فردا کردن‌های بی‌حاصل، بی‌انگیزگی کارمندان، بی‌توجهی به مددجویان، صفوف طولانی نیازمندان برای دریافت وام و جهیزیه، رنگین شدن سفره سیاست در این نهاد و مسائلی از این دست است.فرید محبی

ضعفی که یک پای ثابت بوده است

اما در کنار همه ضعف‌های اداری کمیته امداد در کهگیلویه و بویراحمد، ضعف‌های حوزه مشارکت و عدم توفیق آنچنانی در جلب مشارکت‌های مردمی و خیرین، تقریبا” یک پای ثابت این سال‌ها بوده به طوری که در استان کم جمعیت و کوچک کهگیلویه و بویراحمد، یتیمان بی‌سرپرست، زوج‌های بی‌جهیزیه، مددجویان بیکار و پرونده‌های قطور و زیاد اشتغال‌زایی خودنمایی می‌کند که برخی از این کاستی‌ها به رویکرد غیررسانه‌ای و بکارنگرفتن ظرفیت رسانه‌ها در افزایش مشارکت‌ها و جلب حمایت‌های خیرین و افراد دارای توان مالی برمی‌گردد که در یک سال اخیر بسیار پررنگ بوده است.

حال با این وجود، مدیر باتجربه و کهنه‌کار کمیته امداد جای خود را به فرید محبی، از استان بوشهر با تخصص جامعه‌شناسی داد تا شاهد باشیم که کدام سناریو برای کمیته امداد رخ می‌دهد؛ درجا زدن و حفظ دستاوردهای فعلی، حرکت به جلو و رویکردهای نوین و یا عقب‌گرد و پسرفت؟

امید است دروان مدیریت فعلی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد منجر به کاهش فقر، کاهش بیکاری و اثربخشی بیشتر این نهاد مقدس برای خروج از امداد و حمایت مقطعی و ماهی دادن‌ها به سمت و سوی توانمند کردن خانواده‌ها و یاددادن ماهی‌گیری، شود.

به گزارش ریواس، سفر امروز رئیس کمیته امداد کشور بدون دستاورد مشخصی بوده و او نیز در این آیین تنها به شرح ظایف کمیته امداد بسنده کرد و حرف و خبری امیدبخش برای مددجویان این استان نداشت.

بدون شک مردم از کمیته امداد انتظار ندارند که به یک توزیع کننده صرف پول‌های صندوق‌های صدقات، کمک‌های خیرین و برخی بودجه‌های دولتی و نهادی منزوی تبدیل شود، بلکه آن‌ها انتظار تدبیری را دارند که به واسطه آن شغلی ایجاد شود، فقری ریشه‌کن شود و سفره‌ای رنگین شود.

انتهای پیام/ کریم بنام