پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در روز طبیعت امسال اقدام جالبی در جهت نگهداشت طبیعت صورت گرفت و طی آن در دو شهر یاسوج و لنده اقدام به توزیع کیسه های زباله بین گردشگران شد.

کیسه زبالهاین اقدام در یاسوج توسط جمعی از کارکنان اداره گردشگری شهرستان بویراحمد و در لنده توسط ادارات گردشگری و میراث فرهنگی صورت گرفت.

هیات تحریریه پایگاه اطلاع رسانی “ریواس جنوب” این اقدام را به جهت ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و اثرات مثبت آن در جلوگیری از تخریب طبیعت که در نتیجه رهاسازی زباله رخ می دهد، به عنوان اقدام برتر هفته دوم فروردین ۹۵ در استان کهگیلویه و بویراحمد تشخیص داد و به همین منظور از مسوولان و کارکنان ادارات مذکور قدردانی می نماید.

انتهای پیام/بنام