پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

دوماه از پاییز گذشت و کم بارشی باعث بوجود آمدن شرایط خاصی در استان کهگیلویه و بویراحمد شده است.

به گزارش ریواس جنوب ، کارشناسان هواشناسی از ورود یک سامانه بارشی از اواخر این هفته به استان خبر می دهند که بارش های در پی دارد

که احتمالا تا روزهای شنبه و یکشنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس اداره هواشناسی گفت: اگر تغییر خاصی در الگو های پیش بینی شده بوجود نیاید ، با شدت و ضعف تمام استان را فرا خواهد

گرفت.

خانم شجاعی که با برنامه سلام بامدادی صحبت می کرد افزود : الگوهای پیش یابی نوید بارش هایی در هفته های بعد را هم می دهد.

با توجه به صحبت های کارشناس هواشناسی ، باید امیدوار به بارش های خوبی طی ماه های آینده بود.