پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

در بعضی مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد با جمع کردن خطوط تلفن قدیمی و اولیه و جایگزینی خطوط جی اس ام مشکلاتی دربرقراری ارتباط برای مردم بوجود آمده است.
به گزارش ریواس جنوب،چاروسا یکی از این مناطقی است که بدلیل نداشتن خطوطی که قابلیت استفاده از اینترنت را داشته باشند، از مخابرات استان بسیار گله مند هستند.

در همین راستا یکی از شهروندان متنی به پایگاه خبری ریواس جنوب ارسال کردند که در ادامه می آید:

بنام خدا
“نوشمان که ندادید نیشمان چرایید”
برادرای مخابراتی که برکنارساحل کاریدوشادخندانید، مردم هفت روستای بخش چاروسا درکنارفیبرنوری وبی تلفن ثابت، دارندمی خورند چوب شماهارا،آری مردم هفت روستای چاه گرگی،سراسیاب،پاره بنگشتان،پاره ناگچ، زیرکل،احمدسالاروگوراب دریک قدمی فیبرنوری وبهره مند ازپست بانک دردولت احمدی نژادشدندامامتاسفانه عزیزان دست اندرکار مخابرات اگرچه خوش درخشیدندولی این درخشش دولت مستعجلبود ودردولت ریس جمهورکنونی مسولان استانی وشهرستانی گویی گوششان بدهکار نیست که مردم رفاه میخواهند.حداکثرحق مردم است ولی حداقل هم ازان ها گرفته شد.کودریغاگو! کوگوش شنوا! کدوم فردپاسخگوی حرف دل مردم است؟تلفن های ثابت این هفت روستا راجمع کردید درمقابل چه خدماتی بهشون دادید؟خداکند تن پوش مردم محروم گرفته نشود! آی مدیرکل محترم مخابرات بیا مردم دریاب! مردم ازنظری مادی فقیرند اما قلم فکربچه هاشون پژواکش دل کوه رامی خراشد. این ها حق برخورداری ازنعمت اینترنت ندارند؟فکربچه هاشون هم مثل زندگیشون بایدفقیربماند! بیاییدسکوهای بتونی جای کانکس هارا به مانندخطوط تلفن وکانکس هاجمع کنیدوبگذاریدمردم درزمینی که بایرشدن رابرایشان به ارمغان اوردید مشتی جوبکارند”مردم به خیرتان امیدوارنیستند شرمرسانید”اخرنمی خواهیددرد بی درمانیکه برای مردم این روستاها بوجودآوردید دواکنید؟پس بسم الله اگررفیق حل مشکلات مردمید! مردم منتظرعمل شماهستند.
قلندر روستایی ،فرهنگی و کارشناس ارشد ادبیات