پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/یعقوب درویشیان؛در روزهای اخیر شاهد جنجال رسانه ای و التهابات بسیاری در گمانه زنی ها، پیرامون تغییر فرماندار کهگیلویه هستیم که خارج از تعصبات قومی و جناحی جای تأمل فراوان دارد..در حالی که عمردولت یازدهم روبه پایان میباشد وانتخابات ۹۶ بزرگترین چالش پیش روی فرمانداران و دولت میباشد ، افرادی خاص با شارژ رسانه ای بعضی فرصت طلبان سعی در برهم زدن آرامش روانی مدیران کهگیلویه دارند که مهمترین پروژه ی این طیف، تخریب دولت و نماینده ی مردم در خانه ی ملت و تقابل گروه های فکری در بحث تغییر فرماندار کهگیلویه میباشد.
درحالی که دولت تدبیر وامید و وزارت کشور ، رصد خاصی پیرامون فرمانداران وعملکرد ایشان دارد، طیف خاصی در کهگیلویه سعی در تخریب فرماندار فعلی و مطرح کردن شبهاتی میباشند که در زیر به اختصار معروض میدارم:
بی شک تمام افراد از انشقاق تفکر اصلاح طلبی در کهگیلویه به رهبری محمود منطقیان و قادرلاهوتی مطلع میباشند..این انشقاق جز ضررو زیان حاصلی برای کهگیلویه نداشته و ندارد تاجایی که بعضی ها پارافراترگذاشته و این انشقاق را به شق اصلاح طلبان ثلاث و بویراحمد تقسیم بندی میکنند..
این در علم سیاست نوعی آنارشیسم منطقه ای محسوب میشود که یک جناح فکری به دو بخش تقسیم شود و هر طیف باچارچوب معین درجهت منافع شخصی خود حرکت می نمایند و اصول جریان اصلاحات را نادیده بگیرند.
علی پوزش ،فرماندار وقت کهگیلویه که ازطیف منطقیان میباشد، این روزها مغضوب طیف مقابل قرارگرفته است و مطالب بسیاری پیرامون عزل ایشان منتشر و واگویه میشود.
چند روزی میشود که طیف مقابل پوزش با اجیر کردن اشخاص و سایت معلوم الحالی سعی در تخریب فرماندارو تقابل جریانهای فکری باهم را در برنامه دارند.
به راستی این گروه از این اقدامات مذموم چه سودی نصیبشان میشود؟
مرتبط کردن نماینده ی کهگیلویه جهت عزل پوزش و انتصاب جدید چقدر صحت دارد؟
مگر نه اینکه همین طیف خاص در اسفند۹۴ پوزش را متهم به دخالت در انتخابات به نفع هاشمی پور کردند!!؟
حافظه ی جامعه فراموش نمیکند که این طیف خاص چه عناد و دشمنی شدیدی با طیف اصلاحات منطقیان دارد و حتی در زمان پدر اصلاحات – خاتمی- در دهدشت ، تمام جریان را به نفع خود مصادره کرده و احکام خاصی دریافت کردند..
اینک واضح ومبرهن است که این طیف نه باهاشمی پور دوستی دارد ونه با دولت تدبیر وامید، بلکه قصدشان تخریب کهگیلویه و نفاق میباشد..دیدار این طیف با هاشمی رفسنجانی گواهی براین مدعا میباشد که اینان به دولت دکتر روحانی پایبند نیستند..
در خصوص گزینه ی مطروحه جهت جایگزینی پوزش ،اینبار محمودمومن نسب را مطرح کرده اند، فردی که هیچ ارتباطی باهاشمی پور ندارد هرچند پیوند خویشاوندی دارند اما تنها اشتراک مابین این دو فعال سیاسی، حُسن خدمت گزاری می باشد که هردونفر انسانهای مقید وخدمتگزاری هستند.
هاشمی پور ومومن نسب گرچه هیچ اختلاف نظری ندارند اما هردو از دو جناح فکری مستقل میباشند که این اختلاف سلیقه در روند خدمتگزاری این دو نفر خللی ایجاد نکرده و نمیکند.
دراین میان موضوع قابل توجه همگرایی مومن نسب به طیف اصلاح طلبی پوزش میباشد که این مهم باعث شکاف در جبهه ی اصلاح طلبان طیف مقابل بشود و دست به شیطنت و تنش زایی بزنند تاجایی که باتوسل به رسانه ها سعی در تخریب دولت و نماینده و فرماندار دارند.
مومن نسب یکی از نیروهای دولت تدبیر وامید و مورد اعتماد خادمی ،استاندارمیباشد که به دلیل جریان فکری اش- اصلاحات_ دردوران احمدی نژاد هیچ پستی نداشته است در حالی که در دولت اصلاحاتِ خاتمی، رئیس خانه ی جوان،کارشناس فرمانداری بویراحمد،و بخشدار بهمئی بوده است..مومن نسب با تلاش و رایزنی توانست بخش بهمئی رابه فرمانداری ارتقاءببخشد و سرپرستی فرمانداری بهمئی را عهده دار گردد…ایشان مدتی درکسوت معاونت فرمانداری بهمئی، خدمتگزار مردم بودند.
در دولت تدبیر و امید حضور پررنگ مومن نسب در استانداری با تخصص و درخشش ایشان همراه شد.مومن نسب به عنوان مدیرپدافند غیرعامل استان دو سال متوالی توانست با انتخاب وزارت کشور مدیر نمونه ی پدافند غیرعامل شناخته شود و تخصص و تجربه اش در این زمینه راهگشای بسیاری از مسائل گردید.
اینک محمود مومن نسب به عنوان گزینه ی فرمانداری شهرستانهای کهگیلویه یا چرام مطرح شده اندکه این تصمیم وانتصاب برعهده ی وزیر کشور و مجموعه ی ایشان میباشد نه نماینده ی مجلس.
طیفی درکهگیلویه مصرانه قصد تخریب دولت و نماینده ی مردم را دارد که حتی حاضراست از هم حزبی های خودشان عبورکنند.این طیف از تخریب پوزش درگذشته سودی نبرده و اینک در آرایشی جدید دست به نفاق زده است تا با تخریب پوزش ومومن نسب از طیف مقابل انتقام بگیرد اما از خواست خدا واراده ی مردم غافل مانده اند..
آنان فراموش کرده اند که هرکسی بتواند گرهی از مشکلات مردم بگشاید محبوب مردم است و مقبول دولت..
در دیدگاه دوم هدف اصلی این طیف تقابل هاشمی پور با جبهه ی اصلاحات میباشد..نوعی باج خواهی سیاسی که قصد دارند تنش در میان نماینده ی کهگیلویه و اکثریت مردم ایجاد کنند تا در آینده ی نزدیک خود را ناجی مردم قلمدادنمایند و از حضور مردم درانتخابات بهره برداری طیفی- جناحی نمایند..
توطئه ی نقاق این طیف، تقابل نماینده ی مردم با جریانات سیاسی دیگر، تخریب دو چهره ی سرشناس اصلاح طلب از طیف مقابل، اجبار دولت به استفاده از مهره های مورد حمایت ایشان، تنش زایی قومی وقبیله ای، فرسایش توان نیروهای فعال و اجتماعی کهگیلویه ،متهم کردن نماینده به دخالت در انتصابات میباشد که این موارد با آگاهی مردم شریف کهگیلویه به زاویه رانده خواهد شد…
مردم کهگیلویه آنقدر زخم خورده اند که دیگر وارد بازی این کوفیان نخواهند شد…