پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/سید نورالدین شفایی،
امام خمینی (ره) فرمودند: ((گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد))

نماینده مردم کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده بعد از چند ماه از وکیل مردم شدن روز جمعه ۱۹/۰۹/۱۳۹۵ در شهر قلعه رئیسی در جمع نمازگزاران هدف خود از آمدن به کارزار سیاست را فراجناحی خوانده و آن را مبارزه با فقر و ناعدالتی های امکاناتی حوزه انتخابیه بیان کرد واین شعار زیبایی است که امیدواریم به عمل تبدیل شود ودر بیانات نماینده محترم در یکی از سایت ها برنامه ها ی ایشان برای منطقه محروم چاروسا تشریح شده از جمله گازرسانی،تعمیرات سالن های ورزشی،جاده برفکوه و ورزشگاه قلعه رئیسی و چند کار دیگر که قبلی ها شروع کرده و ایشان قول داده اند که به پایان برسانند که اگر بتوانند این کار را انجام دهند و بودجه ی قانونی که برای پرژه های نیمه تمام در بودجه دیده میشود را با تدبیر برای اتمام این کارها به کار بندند مردم قدرشناس این راخدمتی صادقانه دانسته و از وی به نیکی یاد میکنند ولی اگرچه با انجام این کارها ظاهر قضیه را زیبا میکنید ولی در باطن و اصل موضوع تمایزی بین شما و نمایندگان قبلی از لحاظ تغییر و دگرگونی در محرومیت زدایی بوجود نمی آید چرا که اصل را رها کرده و فرعیات را (گرچه از ضروریات اند)پیشه کار قرار داده اند . اما انتظارات ما از وکیل مردم فراتر از این است که فقط طرح های قبلی و نیمه کاره را ادامه داده و از طرحی نو و حل عمقی و تفکری و با برنامه و آینده نگری در حل مشکلات مردم چاروسا که اکثریت روستانشین میباشند در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل سخنی از اهدافی که در این نام نهفته است را به میان نیاورد و برای نجات مردم به مردم ماهی ندهید و به آنها ماهگیری یاد دهید.در ابتدای سخنانتان در سایت جایی گفته اید (( کسی سربه سر من نگذارد ))که امیدوارم این به معنی مخالفت با انتقاد سازنده و منصفانه و آزادی بیان نباشد .قبل از اینکه مطالبم را بنگارم و آنچه را که ما انتظار داشتیم در برنامه هایتان باشد را بنویسم برای درک ساده ی مطلب توجه شما را به نمونه ای که در چند سال اخیر اتفاق افتاده جلب میکنم:همانطور که همه میدانیم بیش از حدود صد سال است که نفت استخراج می کنیم و اقتصاد و بودجه ما برپایه نفت و صادرات آن می چرخد ولی تعجب و تاسف من این است که وقتی تحریم شدیم نمیدونم با چه رویی رفتیم و از کشورهایی که نفت صادر کردیم بنزین با قیمت گران وارد کردیم آیا اگر حدود هفت هزار و هفتصد تریلیون تومانی را که در این همه سال از پول نفت بدست آوردیم مقداری از آن رابه جای استفاده در هزینه هایی جاری صرف ساخت پالایشگاه میکردیم همانطور که سایر کشورها از نفت وارد شده از ما کردند حالا به همه ی دنیا بنزین صادر نمی کردیم.میدانید چرا ما اینکار را نکردیم چون اگر روش تحقیق خوانده باشید متغییری به نام متغییر مزاحم که در خیلی جاها نتیجه را منفی میکند را نادیده گرفتیم و اگر این شخص ثالث یا متغییر مزاحم نادیده گرفته شود یعنی آینده نگری نادیده گرفته شده همانگونه که در نمونه نفت ما تحریم را در نظر نگرفته ایم و برنامه برای این روز که همان ساخت پالایشگاه است را نداشتیم حالا اگر ما هم مشکلات را سطحی نگاه کرده مطمئنا آینده را خواهیم باخت.و به نظر من به عنوان یکی از ساکنین این منطقه اگر شما بتوانید به مشکلات عمقی تر نگاه کرده و با برنامه به جنگ آنها بروید مطمئن باشید که در انتخابات آینده نیاز به مانور ماشین های گرانقیمت و هزینه های سنگین انتخاباتی برای پیروزی نخواهید داشت و نام نیکی میماند بر یاد و برعکس آن آرا میرود بر باد.
متاسفانه در چند دهه ی اخیر و با اوج گرفتن روند مدرنیته و شهری شدن جوامع توسعه نیافته در مناطق با جمعیت روستایی غالب و فاقد کلان شهر مانند استان کهگیلویه و بویراحمد زندگی اجتماعی مردم دچار تزلزل بنیادی گشته است.ضعف ساختاری عملکردی سازمان های دولتی و سیاست گذاریهای اجتماعی و اقتصادی نادرست ،بی تفاوتی و حتی انحراف از محورهای توسعه و پیشرفت های کمی و کیفی جامعه شهری و روستایی در مناطق مختلف این استان در کنا رکود و بحران اقتصادی ،سیاسی ،ضعف ساختار اقتصادی و پایین بودن سطح رفاهی مردم ،تاثیرات مخرب وسایل ارتباط جمعی و رسانه ای شدن فرهنگ و به دست فراموشی سپردن هویت فرهنگی خویشتن، نوعی از هم گسیختگی اجتماعی و بی هنجاری هم از نظر کالبدی و هم فرهنگی را موجب گشته است.در جه ی مشارکت اجتماعی افراد،خانواده ها ،قشرها و گروههای مختلف یک جامعه (به ویژه سازمان ها و نهادهای اجتماعی)در تداوم حیات یک جامعه و رشد و نوسازی آن عاملی است بنیادی که می تواند تسهیل کننده ی حرکت نوسازی جامعه باشد.این امر تاکنون در هیچ کدام از برنامه های راهبردی استان به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است .بر اساس نتایج مطالعات شناسایی مناطق محروم چند عامل عمده شامل دوری از مرکز کشور و مرکز استان ،کمبودسرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی و تولید،فقدان نیروی متخصص دانش آموخته و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی از جمله مشخصه های بارز مناطق محروم به شمار می آیندواز آنجاییکه اکثریت ساکنین منطقه روستانشین هستند باید برنامه ای برای توسعه روستایی تدوین و اجرایی گرددو توسعه روستایی به مفهوم توسعه همه جانبه عرصه های روستایی است که با دیدگاه بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاها همراه می باشدوتوسعه روستایی مفهومی فراگیر و چند بعدی می باشد که شامل توسعه کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن ،حرفه ها ،مشاغل و صنایع خانگی ،زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی ،خدمات اجتماعی محلی و تسهیلات و نیز منابع انسانی در نواحی روستایی می گرددوتوسعه روستایی عبارتست از افزایش کمی ثروت و تحول کیفی نظام اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و دگرگونی هریک از جنبه های خاص زندگی در عرصه های روستایی مانند :افزایش تولید و بهره وری در بخش کشاورزی و بخش های وابسته به آن ،افزایش سطح درآمد روستاییان ،ارتقای سطح مهارت ها و توانمدیهای روستاییان ،تخصیص اعتبار لازم برای اجرای برنامه های عمرانی و توسعه روستایی،ایجاد فرصت های شغلی جدید تامین حداقل نیازهای معیشتی روستاییان ،بهره برداری بهینه از منابع محلی ،برنامه توسعه روستایی یکپارچه ،برنامه توسعه نواحی در معرض خشکسالی ،آموزش فنی و حرفه ای مستمر با هدف توانمندسازی برای ارئه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات ،ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری ،حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات ،وجوه اداره شده ،یارانه و …جهت توسعه اشتغال خانوارها ،سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی در زمینه ساختار اقتصادی سکونت گاههای روستایی کشاورزی.اگر قرار است توسعه صورت گیرد زراعت،باغداری ،دامداری به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی که بخش اعظمی از جمعیت روستایی از آن امرار معاش میکنند می تواند از جایگاهی مطلوب در تامین درآمد و اشتغالزایی و نیازهای روزمره جامعه روستایی و به تبع آن سطح ملی برخوردار می باشد.براساس ماده ۱۳۷قانون برنامه سوم دولت مکلف شد با تامین تسهیلات اعطایی در مناطق توسعه نیافته از سرمایه گذاریهای خصوصی و مردمی در محیط روستایی حمایت کندوهمچنین مقرر شد به منظور ایجاد اشتغال در در مناطق روستایی به ویژه مناطق توسعه نیافته صندوقی با عنوان((صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی))با سرمایه دولت و مردم تاسیس شود.اما در منطقه ما که حتی چنین نامی را نشنیدیم تا برسد به تاسیس آن و به علاوه در خصوص تکمیل عملیات زیربنایی عمرانی در روستاهای محروم باقیمانده از برنامه دوم ،دولت موظف شد با اعتبارات خاص تا پایان برنامه سوم تمام روستاهای بالای ۲۰خانوار از راه مناسب ،مدرسه ،آب آشامیدنی و بهداشتی ،برق و تلفن برخوردارکند.در خصوص توسعه اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته نیز برخی حمایت ها در ماده ۵۰قانون برنامه سوم توسعه مشخص شده بود و در ماده ۱۴۳همان برنامه به دولت اجازه داده شد در برنامه برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی در مناطق محروم و به خصوص در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته مقررات لازم را وضع و اجرا کنند اما چه کسی باید از حق مردم محروم دفاع کند و اگر نمایندگان قبلی به صورت درست دفاع میکردند حالا اثرات آن مشخص بود ولی آنهایی که اخیرا سوگند خورده اند و وکیل مردم شده اند باید مشکلات را پیگیری کرده و حق مردم از بودجه ها و برنامه های قبلی که هنوز گرفته نشده رابه جد پیگیری و در برنامه ها بگنجانند به دلیل محدودیت فقط اشاره ای کوچک به چند ماده داشتیم که امیدواریم وکیل مردم همه موارد در برنامه های قبلی را مطالعه و در بودجه های جدید از حق مردم دفاع کند.
.از برخی دیگر ازمهم ترین موانع و مشکلات پیش روی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-آمار بالای مهاجرت دایمی از روستا به شهر و خالی از سکنه شدن و یا بالا رفتن میانگین سنی جمعیت بیشتر روستاهااز مسائلی است که در دهه های اخیر در چاروسا وجود داشته و می دانید که این آثار منفی و آسیب های زیادی را ایجاد میکند که اینجا مجال اشاره به آنها نیست ولی یکی از آنها که کاملا مشهود است برهم خوردن تعادل جنسیتی است و تنها ماندن زنان و افراد مسن که این خود آسیب های زیادی به آینده فرزندان و مادران این منطقه وارد میکند و از عمده ترین تبعات این موضوع در مناطق روستایی و حتی شهرهای کوچک بالا رفتن سن ازدواج دختران و از دست رفتن فرصت ازدواج برای آنهاست چون مردان این منطقه به مناطق شهری مهاجرت میکنند ممکن است زنان فرصتی برای ازدواج نداشته باشندو آنچه مسلم است فقر و بیکاری عامل هجوم مردان از روستاهابه شهرهاست که باعث شده که عده ی زیادی از فرزندان این منطقه به علت فوت پدران جویای کار یا کار در شرایط سخت،یتیم شوند .درواقع در سال های اخیر هر چند امکانات نسبی از جمله آب ،برق و…به روستاها راه یافته است اما هنوز اشتغالزایی روستایی که می تواند به چرخاندن چرخ های اقتصادی کشور کمک کند و همچنین تولید محصولات دامداری و کشاورزی را افزایش دهد ،فراموش شده است وبه این ترتیب به زودی روستاها خالی از سکنه می شوند.
-ساختار اداری فرسوده هم از نظر ساختمانی ،هم سازمانی و افراد مسئولی که مجهز به علم روز و تخصص کافی نیستند
-نبود زیرساخت های فرهنگ کتاب خوانی و بی سروسامانی و کم توجهی مسئولین به اوقات فراغت جوانان و نوجوانان
-ضعف مدیریت گردشگری در حوزه میراث فرهنگی و منابع طبیعی به عنوان میراث فرهنگی
-استفاده نکردن از کار گروه متخصص در بخش های مختلف جهت شناسایی و رفع مشکلات مردم
-ناموفق و ناقص بودن طرح های توسعه و بهسازی شهری،روستایی،شبکه ارتباطات و حمل و نقل موجب راکد ماندن کیفیت کالبدی زندگی مردم گشته است.همچنین کیفیت فرهنگی زندگی مردم و خرده فرهنگ قومی و فرهنگ ملی روز به روز در حال زوال است و تنها به تبلیغات کم ابر محدود گشته است.و مشکل جدی اینترنت که فقدان آن در اکثریت روستاها به چشم میخورد.
-کمبود سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و تولید،فقدان نیروی متخصص و دانش آموخته و فقدان امکانات بهداشتی و درمانی
-براساس مفاد تبصره ۵قانون اول توسعه مقرر شد اعتبارات عمرانی به گونه ای توزیع شود تا بهره مندی بخش های محروم از امکانات آموزشی،بهداشتی،راه مناسب روستایی،اشتغال و برق رسانی در پایان برنامه به سطح برخورداری بخش های غیرمحروم درسال۱۳۶۸برسد.اما اکثر راههای ارتباطی منطقه چاروسا وضعیت بسیار نامناسبی دارند که به چند مورد ضروری و حادثه خیز که خسارات زیادی وارد کردند اشاره می کنیم هر چند نماینده محترم به چندتایی اشاره کرده ولی برای یادآوری مجدد اشاره ی کوچکی خواهیم داشت:۱-جاده دهدشت-قلعه رئیسی که به علت جاده باریک و پیچ های تند و بسیار زیاد هر ساله تلفات جانی و مالی بسیار زیادی دارد۲-جاده قلعه رئیسی به آستان مقدس امامزاده سید محمود(ع) و آبشار کمردوغ هفتمین آبشار کشور و عروس آبشارهای کهگیلویه و بویراحمد که هر ساله زوار و گردشگران فراوانی از اقصی نقاط کشور ازاین دو مکان زیارتی و سیاحتی دیدن میکنند این جاده وضعیت بسیار بدی دارد.۳-جاده برفکون(برفکوه)که مسیر دو ساعته قلعه رئیسی به دلی کما را یک ساعت ونیم کمتر و به نیم ساعت تقلیل می دهد و باعث رفت و آمد آسان و هزینه ی بسیار کمتر مردم چاروسا و عشایر و دامداران و گردشکران می گردد.
-جاذبه های گردشگری بخش چاروسا مغفول مانده است که به چند مورد اشاره میکنیم:۱-آبشار کمردوغ ارتفاعی قریب به ۱۰۰متر و ۶۰ متر عرض و در ۱۵کیلومتری شمال شرقی شهر قلعه رئیسی در کنار روستای کمر دوغ واقع شده که وجه تسمیه این آبشار قندیل های نمکی این آبشار غمزه زنان چشم هر گردشگری را به سوی خود جذب میکند ودر بالا و کنار آن چشمه های پر آب و متعدد زیبایی آن را دو چندان کرده است.۲-قلعه تاریخی قلعه رئیسی و قلعه تاریخی شوتاور که به ویرانه ای تبدیل شده اند ۳-تنگه الگن و روستای زیبای المور که یکی از لطیف ترین تابلوهای طبیعت را به نمایش گذاشته اند و در فصل تابستان باغ انارشان بروی میهمان طبیعت لبخند می زنند.۴-روستای تاریخی و پلکانی شوتاور در هفت کیلومتری شهر قلعه رئیسی که بیش از یک قرن قدمت دارند و قلعه تاریخیش متعلق به دوره ی قاچاریه است .اعجاز تمدن در این روستا هنرنمایی میکند و بافت کوچه ها و پیاده روهای سنگفرشش نشان از قدمت آن دارد.
۵-آستان مقدس امامزاده جلیل القدر سید محمود(ع) معروف به سید محمید(ع)از نوادگان امام جواد(ع)در ده کیلومتری شهر قلعه رئیسی واقع شده۶-آستان مقدس امامزاده نورالدین (ع) که طبیعت چشم نواز و چشمه های زیبایش هربیننده ای را به وجد می آورد.۷-امامزاده شاه جعفر واقع در روستای سردره که رود شور از کنار آن می گذرد و طبیعتی چشم نواز دارد
-علاوه بر عدم وجود راههای ارتباطی مناسب و اشتغال،یکی از معضلات اصلی محروم بودن از نعمت گاز است و از شهرهای کهگیلویه و بویراحمد تنها قلعه رئیسی و دیشموک از نعمت گاز محروم اند.طبیعت زیبای چاروسا بدلیل نبود گاز در خطر نابودی است امیدواریم هر چه سریعتر همانطور که نماینده قول دادند به پایان برسد.
-مشکل مخابرات و سیستم تلفن های همراه و قطع مکرر برق خصوصا در تاستان و عدم وجود فضای سبز مناسب .
-لزوم راه اندازی شعبه بانک ملی و پست بانک در قلعه رئیسی:منطقه چاروسا حدود بیست و پنج هزار نفر جمعیت داردو هفتصد نفر فرهنگی دارای حساب بانک ملی ولی متاسفانه برای استفاده از خدمات این بانک مسافت هفتاد کیلومتری شهر دهدشت یا بیست و پنج کیلومتری دیشموک را باید پیمود .برای دریافت سفته یا کارت عابر بانک یا تمدید دفترچه درمانی این مسیر طولانی را باید پیمود.
-نبود هنرستان دخترانه و خوابگاه شبانه روزی دختران باعث ترک تحصیل دختران بسیار زیادی شده است که قرار است همانطور که نماینده محترم هم گفتند باهمت خیرین قرار است که ساخته شود اما به چه قیمتی؟با قیمت آواره شدن مدرسه ای دیگر به نام دبیرستان شهیددانشخواه که بیشترین دانش آموز را در سطح منطقه را داراست که توقع ما از مسئولین این است که این مورد را در نظر داشته و با آینده نگری و کار کارشناسیی پیش روند.
–نبود بیمارستان و امکانات اولیه بهداشتی و درمانی و فقدان پزشک متخصص و امکانات پزشکی که هر ساله باعث میشود افرادی جانشان را از دست دهند.
-توزیع نامناسب صندوق کارآفرینی و بی بهره بودن منطقه چاروسا از این صندوق ،اجرا نکردن طرح های هادی ،نبود ورزشگاه و سالن های ورزشی و سایر امکانات ورزشی برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان،نبود ساز و کار مناسب برای خرید گندم،پیاز و سایر محصولات کشاورزی ،منطقه برخوردار از زمین های مستعد کشاورزی ولی بدون برنامه وبدون استفاده مانده اند.
-شهرستان شدن قلعه رئیسی که برای این منطقه بسیار حیاتی است:بخش چاروسا به محوریت شهر قلعه رئیسی از حیث وسیع بودن بعد جغرافیایی و جمعیت شناسی ،افزایش تعداد تحصیل کرده های دانشگاهی و کسب رتبه های کنکور ،سطح بالای فرهنگی،ظرفیت و پتانسیل بالای شهرنشینی،حضور پرشور و خالص مردم در انتخابات و سرنوشت ملت و سایر مناسبت های مذهبی وانقلابی و دارای راههای ارتباطی با استانهای خوزستان،اصفهان و چهارمهال بختیاری ،مستقل شدن این بخش جلوتر از خیلی از مناطق استان،دارا بودن تعداد زیاد ادارات مستقل،دارای تعداد زیاد روستاهای پرجمعیت،آب و هوای ایده آل ،جذب گردشگر در مناطق متعدد دیدنی در تمام فصول سال،مکانهای زیارتی و زائر از اکثر استانهای کشور-دلاوری ها و ایثارگری های رزمندگان و جانبازان و تعدادبالای شهدای چاروسا در جنگ تحمیلی و …ملاکهای کافی و مناسبی برای تبدیل شدن شهر قلعه رئیسی به شهرستان شدن است.

با آرزوی موفقیت
سید نورالدین شفایی