پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ ایمان پرویزی
باعرض سلام و ادب و احترام ، خاصه خدمت استاندار محترم ، خوشبختانه مردم چرام در طول دوره ریاست جمهوری جناب روحانی، باتکیه بر شعارهای انتخاباتی ایشان درسطح کلان وبا دلخوشی به حضور فرزندان نیک چرام درراس امور اجرایی استان، بسیار خوش بین بودند که چرام فصل جدیدی را در تمام عرصه ها شرو کند، وامیدوار بودیم که نسیم توسعه وترقی با الطاف وعنایات وتدابیر شما به پرچم افتاده بر خاک چرام بوزد ولی زهی خیال باطل… نداشتن شوارع وراههای ارتباطی، همانکه در تمام تاریخ بعنوان اصلی غیرقابل انکار در توسعه جغرافیای، سیاسی، فرهنگی منطقه ای تجاری بوده وهست ،نه تنها از نبود این مهم در مضیقه ایم بلکه ورودی وخروجی شهرمان بسیار اسفبار ونگران کننده است وهر اهل دلی را به تامل وامیدارد،، نبود بیمارستان مجهز، وانتقال بیماران به شهرستان واستان های همجوار، نبود سرانه ورزشی کافی، وضعیت اشتغال نامناسب، وضعیت رفاهی ومعیشتی نگران کننده، پایین آمدن روحیه وامید در جوانان این دیار، نبود کتابخانه مجهز ومتناسب با سلایق گوناگون مطالعاتی ونسلی، (کمبودفضا)بی توجهی اکثریت مسئولین دولت فعلی به مشکلات قانونی مردم وبالا آمدن داد همه مردم مظلوم این خطه،،نداشتن حاشیه امن دانشجویان این شهرستان،،، جناب آقای دکتر خادمی، استاندار بومی وعزیز استان، بعنوان یکی از جوانان حامی دولت دکتر روحانی و به نمایندگی از خیل عظیم جوانان دیارم برای چندمین بار متمادی بخشی از دلنگرانی هاوحقوق حقه مردم چرام را معروض داشته ام، وچندوقتی است که به رغم آمد وشدهای فراوان موفق به زیارت حضرتعالی برای بیان صریح برخی از مشکلات کلیدی این شهرستان به رغم هماهنگی با دفتر شما، نشدم، امیدوارم در واپسین ماههای عمر دوره اول دولت تدبیر با اتخاذ تدابیری نظام مند، ضمن ایجاد آشتی مجدد مردم با دولت، دین خود را به زادگاهت ادا نمایی، باتشکر
ایمان پرویزی