پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

با حضور مسئولان مراسم تودیع و معارفه رئیس ثبت احوال چاروسا برگزار شد.
به گزارش ریواس جنوب، طی حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان آقای سید محمدکریم موسوی به عنوان رئیس ثبت احوال چاروسا منصوب شد و از محمد زکی دانشطلب تقدیر و تشکر شد.
دانش طلب بازنشسته شده بود.
موسوی پیش از این کارمند اداره ثبت و احوال دهدشت بوده است.