پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

کار ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا به اتمام رسیده است و به این ترتیب در منطقه چاروسا در مجموع ۲۳۷ نفر نام نویسی کردند.

به گزارش ریواس جنوب، در حوزه شهری، شهر قلعه رئیسی ۱۹نفر ثبت نام کرد که ۱۷نفر آقا و دو نفر خانم بود و در حوزه روستایی ۲۱۸نفر ثبت نام کرد که ۲۵نفر خانم بودند.

لیست نهائی افراد ثبت نامی شوراهای شهر قلعه رئیسی:
۱-هاجر آرام
۲-علی فروغی
۳-شیروان کریمی مفرد
۴-توفیق اورنگ
۵-سید حسن آرمند
۶- زینب مهرجو
۷-مصطفی اشکبوس
۸- قدرت اله اشکبوس
۹- محمد حسین خلیلی
۱۰-سید رحمان موسوی نژاد
۱۱- علی عابدی اصل
۱۲- فیض الله آبرود
۱۳-بیت الله شهید نیک
۱۴-صادق برومند زاده
۱۵-حاجتی آذرپیوند
۱۶-علی وهاب زاده
۱۷- علی جان بادین
۱۸-اسلام نصیری
۱۹-اردشیر کریمی قدمی

روستای دشت آزادی:
۱٫جلیل بهره بر
۲٫امرالله پی خوش
۳٫خدارحم بیاره
۴٫محمدعلی ایمانی
۵٫خدارحم حسینی منش
۶٫محمدجعفربرزیان
۷٫حکمت الله حقانی

روستای جاورده:
۱٫پیرمراد ارشیا
۲٫حسین شهبازی
۳٫خسرو پورحجازی
۴٫سالار کریم خواه
۵٫محمدطاهر بارید
۶٫کاووس باقری
۷٫امرالله امیدواری

روستای شوتاور:
۱٫محمد بخشایش
۲٫سیروس نورایی
۳٫امرالله آدرنیا
۴٫نجفقلی پیماندوست
۵٫عبدستار مرتضایی
۶٫جمشید نریمانی
۷٫سید موسی صمدیان