پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

انتخابات جمعه شورای شهر دهدشت مملو از حکایت های بامعنا ومفهمومی بوده است که درک معنای این حکایت ها ،موضوع چندان مشکلی نیست.
ابتدا باید خسته نباشید وتبریک گفته به افرادی که رای اعتماد از مردم گرفته اند و آرزوی اعتمادی همراه با امید برای مردم شهر دهدشت داشته باشیم..

متعاقبا با استفاده از واژه “هشدار”چندین نکته را به منتخبان شورا یادآوری می کنم…..
نکته اول:رای این دوره مردم شهر دهدشت بیانگر آگاهی وشناخت کامل مردم از مدیریت شهری وحقوق شهروندی بوده است و احترام به این رای بر این بزرگواران الزامی است

نکته دوم:گسترش و استفاده عده ای زیادی از مردم از فضای مجازی ،سبب مطلع شدن هرچه زودتر مردم از مصوبات و عملکرد شورای وشهرداری شده است..

نکته سوم:”نه”مردم به اعضای سابق شورای، نشان از وجود حس قوی “مطالبه گری”و حساسیت واحساس مسولیت نسبت به شهر و مدیریت شهری بوده است..

نکته چهارم:قاعدتا کرسی قدرت ،به طور ناخودآگاه بر رفتار وشخصیت انسان ها تاثیر خواهد گذاشت و به قول بزرگی”شخصیت واقعی آدم ها وقتی نمایان می شود که ابزار قدرت را بدست بگیرند”
نکته پنجم:شورا به معنای مشورت فقط در هفت عضو خلاصه نمی شود ،بلکه این بزرگوارن ،نمایندگان مردم هستند بنابراین استفاده از نظر و دیدگاه های مردم ونخبگان شهر باید در اولویت کاری قرار گیرد..

نکته ششم:قاعدتا مردمی که دست به خانه تکانی در شورای شهر خود زدند،از وضعیت موجود به شدت ناراضی بوده اند و انتظار تغییر وضع موجود را در کمترین زمان خواهان هستند ،نه اینکه تمام پروژه های و بودجه برای سال ۱۴۰۰برنامه ریزی شود..
نکته هفتم:شفافیت کار شورای شهر موضوعی هست که برای مردم خیلی مهم است با توجه به هزینه هایی تبلیغاتی که تعدادی از کاندیدا انجام داده اند بی شک شبهاتی نسبت به شورا برای مردم به وجود آمده است(این فکر که شورا محل بخور،بخوراست)

واما سخن آخر:عاجزانه از شورای جدید تقاضامندم که نسبت به آرای مردم احساس تکلیف کنند وتمام توان وفکر خود را صرف آبادانی وعظمت شهر دهدشت بکار گیرند و برنامه های تبلیغاتی خود را جامعه عمل بپوشانند.واز مردم عزیز نیز انتظار می رود که بازوی خدمتگذارن خود در امر مدیریت شهری باشند..