پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ادریس کشاورز/ ریواس جنوب؛نگاهی گذرا به عملکرد شورای چهارم نشان میدهد آن چیزی که بیش از همه باعث افتراق وشکاف عمیق بین اعضای شورای شهر و ظهور پدیده نامیمون اکثریت واقلیت شد نبودن کار تشکیلاتی وعدم حمایت حزبی از شورا ی شهر بود.علی رغم اینکه چه به لحاظ تحصیلات دانشگاهی ،چه به لحاظ جوانی وتجربه و سابقه خوب سیاسی فرمت خوبی داشت اما ناهمگونی وعدم حمایت جریانهای سیاسی خاصی از آنها در نهایت آنی شد که نباید میشد و شهرداری انتخاب کردند که هر چند به لحاظ سطح تحصیلات در حوزه امور شهری به ظاهر مناسب بود ولی ناکارآمد بود وبا کارنامه ای بس ضعیف باید با ساختمان شهرداری خداحافظی کند.

طایفه گرایی وقوم محوری دیگر مشخصه شورای چهارم بود که انتخاب شهردار نیز بر پایه همین مشخصه شکل گرفت وآفتی بود که نه به قوم وطایفه خدمتی کرد ونه به شهر وشهروندان ،
پس لازم است شورای پنجم از این عملکرد بس ضعیف شورای چهارم درس گرفته ودر مسیر شایسته سالاری
حرکت کند

ساختار منتخبین شورای پنجم نشان میدهد که جریان اصلاحات در فرستادن آنها به شورای پنجم نقش پررنگی داشته و باید پذیرفت اگر حمایت جریان سیاسی اصلاح طلب نبود شاید نصف آرا فعلی نیز در سبد آنها وجود نداشت و در واقع علاوه بر شایستگی منتخبین، وابستگی فکری به جریان سیاسی اصلاح طلب نقش بسزایی در قبولی آنها داشت چه آنکه در میان کاندیدهای شورای شهر کسانی بودند که از متخبین فعلی رای طایفه ای بیشتر واتفاقا تحصیلات دانشگاهی وسوابق اجرایی بهتری هم داشتند اما به دلیل نداشتن پشتوانه رای سیاسی وجریانی نتوانستند به شورای پنجم راه بیابند لذا لازم است منتخبین اصلاح طلب شورای پنجم با در نظر گرفتن شرایط سیاسی کشور وحاکمیت جریان اصلاحات واعتدال در چهارسال آینده نسبت به حساسیت جریان اصلاح طلب در معرفی اسفندیار برخه که از اصلاح طلبان توانمند با مدیریت اجرایی درخشان ومدیری کارآمد وامتحان داده می باشد وسواس بیشتری به خرج دهد.لازم به یاداوری است گزینه مورد نظر جریان اصلاحات مورد تایید قریب به اتفاق مدیران اصلاح طلب کهگیلویه،احزاب سیاسی و فعالان سیاسی ، اجتماعی است وبا توجه به همسویی با دولت تدبیر وامید وقدرت چانه زنی در جهت کسب اعتبارات بیشتر که اتفاقا از نقاط ضعف شورای وشهردار فعلی است بتوانند دهدشت؛ شهر قدیمی با پیشینه روشن تاریخی را در مسیر توسعه،عمران وآبادانی قرار دهد.تاکید ویژه دولت به انتخاب شهرداری که همسو با دولت باشد که عقلانیت وتدبیر نیز چنین ایجاب می کند می تواند پیام روشنی به شورای پنجم دهدشت باشد که بتوانند با انتخاب گزینه مورد تایید اکثریت اصلاح طلبان با یک انتخاب سیاسی اما شایسته و توانمند در ادامه کار شورا از سیاسی کاری اجتناب کرده وبا همدلی و وفاق واتحاد که عنصر مغفول مانده شورای چهارم بوده وبا همکاری مستمر با شهردار و پشتوانه قوی ومحکم حمایت جریان اصلاحات در کهگیلویه عملکردی ماندگار و تاریخی از خود به جا بگذارند.امیدواریم شورای پنجم دهدشت بتواند با انتخاب شهردار مورد تایید ومدنظر جریان اصلاحات به رای مردمی که در۲۹اردیبهشت به پشتوانه آنان کرسی پارلمان شهری را به دست آوردند احترام گذاشته وصدای رسای مردم دهدشت که همنوا با اکثریت شهرهای کشور گزینه مدیریت اجرائی وشهری اصلاح طلبانه را فریاد زدند بشنوند.