پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

نماینده مردم کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص مشکلات حوزه انتخابیه اش تشکیل جلسه داد.

به گزارش ریواس جنوب،پس از طرح مشکلات و نارسائی های حوزه بهداشت و درمان در شهرستان های چهارگانه و بحث و تبادل نظر روی موضوعات، موارد زیر نهایی و مصوب شدند.

۱- قرارداد پروژه بیمارستان چرام با پیمانکار امضاء و ابلاغ گردد

۲- با توجه به زمانبندی تعریف شده، انجام به موقع مراحل اداری این پروژه ضروری است لذا سریع تر انجام پذیرند.

۳- تفاهمنامه بیمارستان لنده در تهران و با حضور سردار هاشمی٬ وزیر بهداشت و دکتر اسدی امضاء و اجرایی شود.

۴- عملیات اجرایی اورژانس دهدشت مجددا شروع شود و با سرعت کار ادامه یابد تا در هفته دولت به اتمام و بهره برداری برسد.

۵- با توجه به پراکندگی جغرافیایی کهگیلویه بزرگ اورژانس هوایی ضروری است لذا مقدمات اداری و برنامه ریزی انجام کار سریعتر فراهم گردد.