پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/ بهرام پارسايي*

قبل از آنكه تصوير هولناك سقوط اتوبوس سربازان در اذهان كم رنگ شود، شاهد پرپرشدن دانش آموزان و نخبگان در استان فارس هستيم. استان فارسي كه زماني به جهان فخر مي فروخت و خورشيد حقوق بشر از آنجا طلوع كرد. نمي دانم با كدام زبان كه فارغ از فضاي نمايش و تصنع و ريا باشد، با پدران و مادراني كه در اين سهل انگاري، فرزندانشان را از دست دادند، ابراز همدردي كنم. خودم پدر هستم و دو فرزند در همين سن دارم و خوب مي دانم جان و دل پدران و مادران بسته به آرامش و امنيت فرزندانشان است. با كدام زبان همدرد اين خانواده ها بشوم، نمي دانم! يقين دارم بي برنامگي و فقدان آيين نامه هاي حمايتي و پيشگيرانه و نظارت بر جزئي ترين امور مرتبط به دانش آموزان، اين آينده سازان فرداي ايران را به ورطه مرگ راند.
من از شيراز آمده ام؛ از فارس که پاره تن ايران است؛ اما چه كنم! فرودگاه پاسخ گو نيست، راه آهن استانم سال ها است در اغماي عملياتي شدن فرو رفته و جاده هايش در بدترين حد خويش بدل به گذرگاه مرگ شده اند. حالا شما كيفيت بي كيفيت اين خودروهاي به اصطلاح ملي و داخلي را كه سالانه چند صدهزار هم وطن را به كام مرگ فرو مي برد، به اينها اضافه كنيد.

 اگر بخواهم واقع بينانه حرف بزنم، مي گويم دهه هاست شرمسار مردمان استان مان هستيم. شرمسار مسافران و ميهمانان هستيم، شرمسار دانش آموزان و نخبگان مان هستيم و شرمسار سربازان سرزمين مان. حال خطابم به مسئولان اجرائي است. اين استان طلاي ناب ايران است و تمام جهانيان آماده سفر به اين شهر جهاني و درآمدزايي در آن هستند. اگر به جد و واقعا و به دور از بي صداقتي به فكر درآمدهاي غيرنفتي هستيد، تنها راهش ماليات بر درآمد اين ملت بي درآمد نيست. بياييد راه و راه آهن و فرودگاه شيراز را احيا كنيد و بگذاريد مردم ايران مثل تمام مردم جهان حق انتخاب خودروي ايمن را داشته باشند تا به شما بگويم درآمد كجاست.

 به سهم خود از همه مسئولان پيگير حادثه سقوط اتوبوس قدردان هستم؛ ولي جا دارد كسي مسئوليت اين فاجعه را بر عهده بگيرد و در كنار حضور و پيگيري، فرهنگ پذيرش مسئوليت و استعفا هم در كشور ما نهادينه شود. مايل نيستم به رسم عادت ديرينه تسليت بگويم؛ فقط مي گويم من هم يك پدرم. بار سنگين غمي را كه تحمل مي كنيد، با دل و جان درك مي كنم. ما كوتاهي كرده ايم؛ مسئولان كوتاهي كرده اند؛ شرمنده ايم و اين جانب مطابق مسئوليتم و به جد پيگير اين ضايعه ملي خواهم بود.

*نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و  سخنگوي فراکسيون اميد