پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

هوشیاری و اقدام به موقع یک مرد جوان در مقابل غفلت پدر و مادری دریاسوج مانع از وقوع حادثه ای تلخ اما عجیب شد.

به گزارش ریواس جنوب؛ فریادهای مرد جوانی که پشت فرمان پراید نشسته بود و با سرعت به تقاطع نزدیک می‌شد در حالی که مرتب واژه «خفه» را تکرار می کرد، توجه عابران پیاده در خیابان شهید چمران یاسوج و مشتریان بانک های مسکن، مهر اقتصاد و اقتصاد نوین را به خود جلب کرد.

حاضران ابتدا فکر می‌کردند این مرد جوان قصد دعوا با راننده تندر ۹۰ را دارد که در تقاطع در حال دور زدن بود و به ویژه وقتی واژه خفه را بر زبان می‌آورد این ذهنیت را تشدید می کرد که به راننده مقابل می‌گوید خفه شو!ثانیه‌هایی بعد با توقف پراید در نزدیکی تندر ۹۰ همه متوجه شدند که بچه ای در تندر ۹۰ در حال خفه شدن است.

ماجرا از این قرار بود که ظهر روز گذشته، بچه خردسالی در تندر ۹۰  در آغوش مادرش بود و به هر دلیل شیشه خودرو بالا آورده شد به طوری که گردن بچه در حالی که سرش بیرون از ماشین بود بین درب خودرو و شیشه گیر کرد.

شاهدان ماجرا به ریواس جنوب گفتند، تندر ۹۰ قصد دور زدن تقاطع خیابان شهید چمران به سمت هفت تیر را داشت که این راننده جوان پراید از دور متوجه قضیه می‌شود؛ چشم های این کودک از حدقه بیرون زده بود و صورتش کبود! قابل تامل اینکه در مدت فریاد راننده پراید، زن و شوهر با خیال راحت باهم حرف می‌زدند.

این ماجرا با دخالت راننده پراید و اقدام برای پایین آوردن شیشه و کمک به کودک ختم به خیر شد.

پدر گیج، مات و مبهوت مانده بود و در شرایطی که سه بار ماشین از استرس زیر پایش خاموش شد به مسیر خود ادامه داد.

این حادثه عجیب تلنگریست تا پدر و مادر ها بیشتر از قبل حواسشان را جمع کنند و در خودرو حساسیت بیشتری برای ایمنی اعمال کنند.

چندی پیش هم کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن پدر و مادری در حالی که فرزندانشان از شیشه عقب خودرو در خیابان پرت شده بود بی آنکه متوجه شده باشند به مسیر خود ادامه دادند.

انتهای گزارش/ بنام.ر