پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

نامه وارده/

در آستانه سال تحصیلی جدید که دانشگاه بنا به وظیفه ذاتی خود باید پاسخگوی نیازهای رفاهی دانشجویان باشد شنیده ها حاکی از این است در یک هفته اخیر قریب ۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج شب را در پارک ها به صبح میرسانند؛ برخی دانشجویان امروز در جلوی اتاق رئیس این دانشگاه تجمع کردند.

متاسفانه مسئولین دانشگاه تاکنون هیچ پاسخگویی در قبال مشکل موجود نداشته اند

بر اساس گزارش برخی دانشجویان، آوارگی دانشجویان همچنان ادامه دارد و این افراد شب های سرد خود را این روزها روی راه پله..نیمکت …و چمن و مکان های عمومی میگذارنند

لازم به ذکر است مسولین دانشگاه حتی از در اختیار قرار دادن نمازخانه و مسجد دانشگاه نیز دریغ ورزیده اند؛ دانشجویان خسته… بی خواب… با چشمانی گود افتاده از درد ها و بی تفاوتی مسولین می گویند، از اینکه خانواده اشان اطلاع ندارند که شب ها را تا صبح در پارک به سر میبرند.

این در حالی است که مسولین دانشگاه یاسوج سالانه از ارتقا رتبه علمی و گسترش و رشد امکانات رفاهی دانشجویان سخن می گویند.

حال که پاسخگویی مسولین صرفا بی تفاوتی بوده این سوال مطرح است که براستی دانشجویان آینده سازان کدام آینده اند؟
و این مدیران از هنر…لیاقت و شایستگی برای مدیریت چه میدانند و آن را چه تفسیر می کند

در پایان دانشجویان یک صدا از مسولین ..دغدغه مندان…فرهیختگان می خواهند که به فریاد ما برسید*

جمعی از دانشجویان دانشگاه یاسوج

انتهای پیام/ د