پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

پوریا بامشاد

درگیری های شبه سیاسی و منقعت طلبانه پدر خوانده های سیاسی کهگیلویه و بویراحمد این روزها وارد  فازی دیگر شده است تا شاید بتوانند از رهگذر تغییرات و زد و بندهای شبه سیاسی منافع عمومی  منطقه و استان را همانند گذشته قربانی مطامع  شخصی و گروهی زودگذر خود نموده و مثل همیشه سد راه توسعه استان شوند.

استانی که از دیر باز تا کنون علیرغم همه داشته های خدادایش، قربانی منافع و طمع ورزی عده ای شده است که نه دستی بر آتش داشته اند و نه محرومیت و سختی های زنان و مردان این سرزمین را درک کرده اند.

سیاست زده هایی که هر روز برای به دست آوردن منافع بیشتر چرخش های عجیب را در گروههای سیاسی تجربه و به خوبی موقعیت شناسی کرده اند  تا هر جا که منافعشان تامین می شد شب را  اتراق  و روز خود را در جای دیگری سپری نمایند. پدرخوانده هایی که خانه و کاشانه خود را برای دسترسی بیشتربه  امکانات رفاهی و معیشتی بهتری از میان این مردم  انتقال داده اند تا در سایه فاصله مکانی به اشتغال بی ضابطه و غیر قانونی فرزندان  و بستگان خود اقدام کنند.

این افراد که دیگر فقط نام این استان در شناسنامه های آنها وجود دارد ، متوهم شده و همه چیز این استان را از خود می دانند و پای را بر گلوی توسعه این استان گذاشته اند تا از مفهوم پدر خواندگی خود بیشترین سهم را برای خود طلب و هر روز با طراحی و بستر سازی بحرانی جدید،  اذهان مدیران دلسوز و متعهد را از برنامه ریزی و اقدام برای توسعه این استان منحرف نمایند.

هنوز شایعات و ابهامات «نشست  رستوران کسری» از اذهان این مردم پاک نشده  و نتایج صحت و کذب آن موضوع نیز اعلام  نشده است که برخی رسانه ها از تشکیل جلسات در خارج از استان برای خط دهی و برنامه ریزی برای کسب منفعت از جیب مردم محروم استان با چاشنی بزرگ کردن اختلافات قومی، قبیله و جغرافیایی به  گوش می رسد.

اما باید گفت دفتری دیگر از مدیریت و توسعه در استان باز شده است. احمدی استاندار با تجربه ، علمی و غیر بومی استان این روزها نشان داده است که دیگر حنای سیاست زدگی و سهم خواهی گروههای سیاسی منفعت طلب  رنگی ندارد و نمی تواند مانع توسعه این استان شود.

احمدی که از روزهای اول مدیریت خویش با سنگ اندازی های متفاوت روبرو گردید در نشست با برخی از گروههای سیاسی در جلسات متعدد ، علیرغم شنیدن سخنان همه گروهها و نمایندگان پدر خوانده هایشان، استراتژی مدیریتی خود را تبیین و توسعه استان را تنها هدف و برنامه خود اعلام نمود.

هر چند که احمدی در این جلسات به صورت تلویحی به این نمایندگان خود خوانده سیاسی فهماند که دیگر ورق برگشته است و باید سهم خواهی های منفعت طلبانه را برای توسعه استان کنار بگذارند اما طبیعی است که عده ای برایشان سخت است تا دست از جیب این مردم بردارند و بر سهم خواهی و منفعت طلبی خود پا بگذارند.

آنچه که  کهگیلویه و بویراحمد محروم را امیدوار به آینده و توسعه می نماید استراتژی مدیریتی علی محمد احمدی است که دست رد بر سینه تمام کسانی خواهد زد که در برابر توسعه این استان سنگ اندازی می کنند. منفعت طلبانی که برای حفظ و بقای منافع شخصی خود دست از هیچ اقدامی برنخواهند داشت و طبیعی است که هر روز دراخبار رسانه ها از تشکیل جلسات شبانه و روزانه عده ای سخن به میان بیاید که دست های آهنین منفعت طلبی خود را در دستکش های زرنگار پنهان کرده اند و با لبخندهای ظاهری و اداهای روشنفکری،  شمشیر را برای سد کردن توسعه استان در زیر عبا و قبای خود پنهان نموده اند.

مردم امیدوارند علی محمد احمدی که به سلاح علم، تجربه و پاکدستی مجهز است  و زجر کشیده منطقه محرومی است که با  گوشت و استخوان خود محرومیت را چشیده  و در قانونگذاری و اجرا نیز تبحر و مهارت ویژه ای دارد  دست کش های زرنگار منفعت طلبان را کشیده تا مردم  محروم استان  چهره واقعی  منفعت طلبان را ببینند  و بدانند  در پشت لبخندهای روشنفکر مآبانه  عده ای منفعت طلب چه دست های کثیفی وجود دارد که سالیان با همین بهانه ها  پای بر گلوی توسعه این استان گذاشته اند و توسعه استان را قربانی مطامع خود نمودند.

کهگیلویه و بویراحمد محروم امیدوار است با اتکا به خداوند متعال و به پشتوانه حمایت این مردم که بزرگترین سرمایه است،  استاندار بتواند با جدیت و پشتکار مستمر برای همیشه تفکر سهم خواهی و منفعت طلبی را در این استان ریشه کن نماید و این استان را به ریل توسعه برگرداند.

انتهای پیام/ ی