پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

يک منبع مطلع در وزارت ارتباطات در گفتگو با «انتخاب» خبر رفع فيلتر تلگرام را تاييد کرد.

مشاهدات حاکي از آن است که رفع فيلتر تلگرام بصورت نقطه اي صورت گرفته است.
بر اساس مشاهدات انجام شده، تلگرام با استفاده از اينترنت غير همراه و در موارد متعددي نيز با استفاده از اينترنت همراه، قابل دسترسي است.
شنيده ها حکايت از آن دارد که مصوبه فيلتر تلگرام، مدت دار بوده است و امروز مي بايست در خصوص رفع يا ادامه آن، تصميم گيري ميشد.
معلوم نيست اين دسترسي مربوط به رفع فيلتر تلگرام است يا اختلالي دفعي است که موجب دسترسي برخي به اين اپليکيشن پيام رسان شده است