پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

مدیر آموزش و پرورش بویراحمد مشخص شد.

به گزارش ریواس جنوب، بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره رییس آموزش و پرورش بویراحمد انتخاب شد.

مدت ها بود که در فضای رسانه ای نام افراد متفاوتی برای ریاست آموزش و پرورش بویراحمد بر سر زبان ها بود که منابع آگاه از انتخاب علی حسن زاده بعنوان رییس این اداره خبر دادند.

آموزش و پرورش بویراحمد مدت سه ماه است که با سرپرستی نظام مرادی اداره می شد.

جلسه تودیع و معارفه روز ۲۶ بهمن ماه برگزار می شود. 

به گزارش ریواس جنوب،  آموزش و پرورش دیشموک نیز در حال حاضر با سرپرستی اداره می شود و نوروزی نیا چند ماهی است که بعنوان سرپرست این اداره منصوب شد، اما هنوز از ابقای این مدیر یا انتخاب فرد دیگری برای ریاست آموزش و پرورش دیشموک خبری نیست.