پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

سرپرست بیمارستان شهید جلیل یاسوج منصوب شد.

به گزارش ریواس جنوب با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ، سرپرست سرپرست بیمارستان شهید جلیل یاسوج منصوب شد.

دکتر اورنگ ایلامی؛خیراله نوریان از اعضا هیات علمی این دانشگاه را به سمت سرپرست سرپرست بیمارستان شهید جلیل یاسوج منصوب کرد.