پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

رییس اداره برق چاروسا تغییر کرد.

به گزارش ریواس جنوب، صبح امروز با حضور تابش نژاد رئیس توزیع برق شهرستان کهگیلویه و شورای اداری بخش چاروسارییس اداره برق چاروسا تغییر کرد.
اسلام نصیری جایگزین علی عابدی در اداره برق چاروسا شد.
نصیری از کارمندان فعلی اداره برق چاروسا بود.
به گزارش ریواس جنوب، اداره برق چاروسا همواره یکی از اداراتی بود که بدلیل نوسانات برقی با انتقاداتی همراه بوده است.

افزایش بیش از حد اخرین دوره از قبض فیش های برق و رسانه ای کردن آن در این پایگاه خبری با حاشیه هایی همراه شده است که باید دید با این انتصاب چه تغییراتی در اداره برق منطقه چاروسا به وجود خواهد آمد.