پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/دکتر رضا چمن
دكتر رضا چمن رييس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در رثاي پروفسور علی اصغر خدادوست چشم پزشك نام آورشيرازواز مفاخر چشم پزشكي جهان یادداشتی نوشت
.
به گزارش ریواس جنوب این یادداشت به شرح زیر است:

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد…

آخرين فرصت ديدارمن با پروفسورعلی اصغر خدادوست چشم پزشك نام آور شيراز و از مفاخر چشم پزشكي جهان به دو سال پيش ازاين برمي گردد؛ فرصت مغتنمي كه همراه بود با بارش باران حكمت و دانش كه تشنه كامي ما را براي ديداري دوباره دوچندان كرد. اما دريغ كه آن عزيز ؛ قالب خاکی سوی خاکی فکند/جان خرد سوی سماوات برد…
آري؛ درآن فرصت ارزشمند و تكرارناشدني ازهردري سخن گفتيم: ازوضعيت پزشكي ايران واز گذشته و حال پزشكي شيراز.
اولين نكته جالب توجه درآن ديداراين بود كه پروفسور خدادوست كاملا درجريان مسائل روز نظام سلامت و دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار داشت واما نكته جالب ترآنكه در ارزيابي وضع موجود جامعه پزشكي از بين مقوله هاي گوناگون آموزشي ،مهارتي ،معيشتي و… ايشان بيشترين دغدغه را و بيشترين تاكيد را بر” رعايت اخلاق پزشكي” داشتند.
وبدون تريد آن بزرگوار خود الگوي كم نظيري بود از رعايت اخلاق حرفه اي كه با خلقي نیکو و چهره اي خندان به انسان ها عشق می‎ورزيد. خداوند متعال روح آن مرد بزرگ را قرين آرامش و رحمت واسعه قرار دهد.
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق/ ثبت است برجريده عالم دوام ما
دكتررضا چمن
بيستم اسفند ماه ۹۶