پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

یاسر آذرنیا، ریواس جنوب
سالهاست در عرصه میدانی با یک ابر چالش در رفتار سیاسیون و مدیران مواجه هستیم که اگر نگوییم دروغ می گویند باید بگوییم به فریب شبیه است که بین هدف و عملکرد دوگانگی فاحش وجود دارد. این که بسیاری از سیاسیون بخاطر انتخابات و رای،دولت را مورد تهمت قرار می دهند و عملکرد آن را مصادره می کنند زمینه ساز چالشی است که توسعه را در تمام حوزه ها سلاخی می کند و استان را در محرومیت خودساخته نگه می دارد.
عدم همگرایی با دولت جهت پیشرفت استان مشکلات زیادی را بر استان عارض نموده که تبدیل به یک بیماری مزمن شده است . یقینا تا صداقت و شفافیت با مردم در سطح ملی و استانی حاکم نشود و اعتماد به رابطه بین مسئولان در تمام حوزه ها با مردم بازنگردد امیدی به حل مشکلات نیست مضافا اینکه اختلاف افکنی بین مردم و دولت کاری ست عبث که آرزوی دشمنان است و باید دانست که دولت از نظام جدا نیست علیرغم اینکه سخنان برخی مدیران جهت جذب اعتماد مردم کافی نبوده کارشناسان درصد بالایی از مشکلات را ناشی از آسیب دیدن این رابطه می دانند متاسفانه امروز معلوم نیست که دولت مجری است یا نمایندگان؟ چون بیشتر پروژه ها در زمان اجرا و بهره برداری به تنش بین دولت و نمایندگان می انجامد. این مسائل بیشتر به اعتماد عمومی خدشه وارد می کند و تفکیک وظایف را به چالش برده و مبهم می نماید. یکی از معضلات جامعه عدم وظیفه شناسی است که مسئولیت پذیری را سخت می نماید و این یعنی به حاشیه رفتن . یکی از عواملی که بعضا مدیران را درگیر منازعات نموده پنهان کاری و قانون گریزی است .موضوعات طایفه گرایی و سیاسی کاریهای حزبی و اقلیم گرایی معضلاتی است که اعتماد عمومی را مختل می کند که قسمت عمده این مشکل ناشی از تحرکات سیاسی و انتخاباتی است .واکاوی سخنرانی و عملکرد خیلی از مدیران ،نمایندگان به ظاهر دلچسب و عامه پسند است که در لایه های آن قانون گریزی و انحراف در فعالیتهای سیستم دیده می شود ولی کنه گفته های آنان پنهان کاری و دل سپردن به مشکلاتی است که روند فعالیت های سیستم را کند یا مختل می کند که باید یکی از علل عدم توسعه نیافتگی را همین عدم شفافیت بدانیم .همگرایی و هماهنگی بین سیستم های مختلف و حتی نمایندگان باعث توسعه و کمک به مردم جهت رشد توسعه می گردد.جامعه ما تشنه صداقت و انصاف و شفافیت است. اینکه برخی ژست مردم مداری می گیرند و در خفا مخالف آن عمل می کنند نشان از فساد سازمان یافته ای است که هم جامعه را دچار تنش نموده و نسبت به مدیریت جامعه بدبین می کند و هم فساد را به لایه های سیستم تسری می دهد. امروز آسیب های اجتماعی ناشی عدم تعهد و مسئولیت پذیری است که اعتماد مردم را به محاق برده است و یقینا شفافیت مهمترین عامل جهت جلوگیری از فساد است . دخالت در عملکرد دولت و همه مشکلات جامعه را ناشی از انفعال دولت دانستن بی انصافی است یقینا اگر دولت یاری نشود در رفع مشکلات جامعه هم تنهاست و هم کم اثر. پس نباید کارهای انجام شده را برای غیر دولت و نارسایی ها را به حساب دولت بگذاریم . امروز استاندار فعال به عنوان نماینده ارشد دولت به دوراز سیاسی کاری و طایفه گرایی به دنبال برون رفت از معضلات عارض شده بر استان است که همه باید ضمن کمک به وی ،به اهداف توسعه برسیم. باید در مدیریت تدبیر و مشاوره با پیش نیاز تعهد وجود داشته باشد . حضرت علی ع می فرماید از عوامل فروپاشی سازمان ها سوء تدبیر است . تدبیر زاییده توانمندی کسانی است که مدیریت و مسئولیت پذیری را با تمام شاخصه های آن آموخته اند و آن را به اعضا و پیکره ی سیستم جهت پیشبرد اهداف تسری داده اند.
اگر هدف سیاسیون پیشرفت استان باشد باید به دولت کمک کنند تا بتوان به آینده استان امیدوار بود . امروز فقط با همکاری دولت می توان به اهداف توسعه رسید پس بیاییم خود به فکر استان باشیم