پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

زریر حجتی در یادداشتی از ضعف‌های آشکار مدیریتی در حوزه بهداشت و درمان به ویژه بیمارستان شهید بهشتی نوشته و بر اساس اظهارات مردم گفته است که کوتاهی و قصور در امر درمان بویژه در بیمارستان شهید بهشتی با حجم غیر قابل انکار حوادث و سوانح مشهود و ملموس گردیده و مرگ دلخراش جگرگوشه های مردم را به امری عادی مبدل نموده است!

به گزارش ریواس جنوب از یاسوج، زریر حجتی در یادداشتی نوشت: جمعیت کثیر، بیمارستان های قلیل، امکانات ضعیف و مسئولین علیل،امنیت مردم نجیب را به اغماء برده اند! کسی پاسخگوی نابسامانی ها و ناهنجاری ها و ناامنی های درمانی در حوزه بهداشت و درمان نیست!

جمعیت کثیر، بیمارستان های قلیل، امکانات ضعیف و مسئولین علیل،امنیت مردم نجیب را به اغماء برده اند! کسی پاسخگوی نابسامانی ها و ناهنجاری ها و ناامنی های درمانی در حوزه بهداشت و درمان نیست!

از منظر بیماران و همراهان درمانده و بی پناه،بیمارستان شهید بهشتی و دیگر مراکز درمانی بدلیل ضعف امکانات و تجهیزات و کمبود یا عدم بکارگیری شایسته سرمایه های متخصص به ایستگاه مرگ بی شباهت نیست!

بهم ریختن امنیت روحی بیماران و همراهان، بدلیل بی توجهی مسئولان یا ضعف مدیریتی به استخوان لای زخم مانده است!

مدیریت عالی استان و متولیان امر در حوزه بهداشت و درمان علیرغم بودجه های متفاوت در قالب طرح تحول سلامت، در ایجاد زیرساخت های کافی، تجهیزات مناسب و تامین نیروهای متخصص و نجات بخش جان انسانها دچار مسامحه و بی تفاوتی گشته اند!

کوتاهی و قصور در امر درمان بویژه در بیمارستان شهید بهشتی با حجم غیر قابل انکار حوادث و سوانح مشهود و ملموس گردیده و مرگ دلخراش جگرگوشه های مردم را به امری عادی مبدل نموده است!

گرچه مردم نجیب با دید اغماض از کنار بسیاری موضوعات تاسف بار میگذرند ولی همچنان این زخم کهنه بی مسئولیتی اذهان مردم را مکدر و در مراجعات اورژانسی دچار تردید کرده است!

آنگونه که مردم بیان می کنند دچار نوعی احساس ناامنی در امر درمان در بیمارستان های شهر شده اند و این وضعیت را مولود عوامل مدیریتی و خدماتی می دانند.

پایان دادن به نابسامانی و ناامنی درمانی و احساس مسئولیت در مقابل جان انسانها به ضرورتی وجدانی و ایمانی تبدیل گردیده است.

ادعای مکرر در مکرر مسئولان ذیربط مبنی بر نقص فنی ، بیمار و معیوب بودن سی تی اسکن بیمارستان شهید بهشتی امان از مردم بریده و خود نیازمند اقدام به درمان اورژانسی است!

بی توجهی صدا و سیما به این حجم مشکلات و معضلات و عدم انعکاس واقعیات با گزارش میدانی در کنار عدم نظارت صحیح مدیریتی این بیمارستان در ابعاد مختلف از ناهنجاری ها،وضعیت نظافت و بهداشت و ضعف مقررات در مبادی ورودی و خروجی بیمارستان های شهر مزید بر همه مشکلاتی گردیده که چون سوهانی بر روح و جسم مردم آزار دهنده است.

استانداری و نهاد بازرسی در مدیریت عالی استان و شوراها نیز رسیدگی به چنین معضلاتی را در حیطه مسئولیت خود نمی دانند !!!و چنین است که مردم معترفند کسی نیست که بر زخم های کهنه آنان مرهمی نهد و نتیجتا بیمارستان را به آرامستان تشبیه کرده اند!

امیداست سر و کار کسی به این بیمارستان ها نکشد و روزی شاهد پایان توجیه گری مسئولان مربوطه در حل مشکل قطعات کمیاب سی تی اسکن و کمبود اعتبار تجهیزات و درمان این درد توجیه گری باشیم.

انتهای پیام/ ی