پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

سبحان تقوی

 عيديِ معطّل مانده‌‌ی شهردار شيراز به شهروندان شيرازي، بايد تغيير آن مدير اقتصاديِ بازمانده‌‌اي باشد كه نقش اصلي را در حلقه‌‌ی مديريتي تيم شهردار سابق داشت؛ و سالهاي قبل و هنگام حضور عليرضا پاك‌‌فطرت در ساختمان شهرداري شيراز حتي، گاهي از او به عنوان “شهردارِ در سايه‌‌ی شيراز” نام مي‌‌بردند : محمدحسن اسدي!

اسدي سال ٨٧ از محل اصلي خدمت خود در اداره کل مسكن و شهرسازي استان فارس به معاونت فرمانداري شيراز كه ابراهيم عزيزي عهده‌‌دارش بود مأموريت گرفت. پس از پايان كارِ عزيزي در فرمانداري شيراز، اسدي معاون پشتيباني شركت عمران صدرا شد؛ اما اين پايان مأموريت‌‌هاي دنباله‌‌دار اسدي نبود و او از سال ٩٠ به معاونت مالي و اقتصادي شهرداري شيراز رفت تا حتي با حضور شهردارِ وقت، پاك‌‌فطرت، او را مرد اولِ شهرداري شيراز بدانند.

به اين اعتبار، امروز بيش از ٩سال از مدت آغاز مأموريت اسدي مي‌‌گذرد؛ حال آنكه طبق قانون سقفِ اين مدت باید ٥ساله می‌‌بود! مهرماه سال ٩٥ به طرزي عجيب، انتقال دائم اسدي از راه و شهرسازي به شهرداري شيراز پيگيري مي‌‌شود اما پس از اطلاع نهاد فرادستي، محمدحسن آبادي – مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات سازمان شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌هاي وزارت كشور – در نامه‌‌اي به طالب‌‌نژاد، معاون وقت برنامه‌‌ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري شيراز، انتقال اسدي را فاقد وجاهت قانوني و باطل اعلام مي‌‌كند؛ با اين‌‌حال اسدي همچنان به كار خود در شهرداري شيراز ادامه مي‌‌دهد و جالب‌‌تر آنكه شهريورماه ٩٦ از سوي شوراي پنجم شهر شيراز به سرپرستي شهرداري انتخاب مي‌‌شود!

خبرگزاري فارس – سرپرستي استان فارس – روزهاي ابتداي شهريور سال ٩٦ در مطلبي با عنوان “بعد از چرخش عجيب پاك‌‌فطرت، اينبار سخنان متفاوت سرپرست شهرداري شيراز”، اسدي را معاون سال‌‌های پيشِ سرهنگ عزيزي، فرماندار شيراز در دولت محمود احمدي‌‌نژاد، و معاون كليدي سالهاي مديريت پاك‌‌فطرت در شهرداري شيراز خواند و نوشت : “پاك‌‌فطرت، اسدي و ديگر دست‌‌اندركاران شهرداري شيراز كه سالها با اعتبار و نام جريان اصولگرايي بر مسند مديريت شهري تكيه زده بودند، در حالي اين روزها سخنان متفاوتي را براي خوشايند جريان اصلاحات مي‌‌گويند كه به طور يقين نه تنها نزد اصلاح‌طلبان پست جديدي نخواهند يافت، كه بيش از پيش از چشم اصولگرايان هم خواهند افتاد.”

اين پيش‌‌بيني اما چندان درست از آب در نيامد! آري؛ بولتن‌‌نويس خبرگزاري فارس، آن روز شايد فكرِ آن را نمي‌‌كرد كه از قضا مدير مورد اشاره‌‌اش ماه‌‌ها پس از روي كار آمدن شوراي پنجم و استقرار شهردار جديد، همچنان فارغ و آسوده‌‌خيال بر پشتيِ نرم صندلي خود، آن‌هم در جايگاه يكي از كليدي‌‌ترين معاونت‌‌هاي شهرداري شيراز تكيه زده باشد. باري؛ آن “معاون كليدي سالهاي پاك‌‌فطرت در شهرداري شيراز” هنوز در كليدي‌‌ترين معاونت شهرداري شيراز مانده است!

روزي كه پاك‌‌فطرت، شهردار ديروز شيراز، و يار سال‌هاي درازِ مديريت او در شهرداري شيراز، اسدي، كار را به منتخبان جديد شورا و منتخبِ آنها در شهرداري شيراز مي‌‌سپردند، آشِ گمانه‌‌ها و دل‌‌نگراني‌‌ها از وضعيت مديريت مالي شهر چنان شور شده بود، كه گزارش‌‌نويسِ فارس – وابسته به همان جرياني كه پاك‌‌فطرت و اسدي سالها در مديريت شهري شيراز نمايندگي‌‌اش مي‌‌كردند – نوشت : “اساساً علت‌‌العلل روي خوش نشان دادنِ مردم به ليست اميد در انتخابات شوراي شهر، عملكرد پرابهام، پرنقص و هزينه‌‌زاي آنان [حلقه‌‌ی پاک‌‌فطرت و اسدی] در مديريت شهري شيراز بود”!

محمدحسن اسدی- معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز

دريغ اما كه موجبِ آن عملكرد پرابهام، پرنقص و هزينه‌‌زا همچنان در مديريت شهري شيراز مانده است. طُرفه آنكه جميعِ كانديداهاي انتخابات شوراي پنجم شيراز از ليست اميد – كه جز يكي همگي توفيق حضور در شورا را به دست آوردند – با نقد وضعيت غيرشفاف برخي معاملات و واگذاري‌‌هاي شهرداري و اوضاع نابسامان مالي آن، در ميدان رقابت انتخاباتي حاضر شدند و بازار نقد عملكرد شهرداري در حوزه‌‌هاي مالي از همان روزهای نخست انتشار خبر پیروزیِ “امیدی‌‌ها” داغ بود كه اسدي “گربه را دم حجله كشت” و يكبار در ديدار با منتخبان شوراي پنجم گفت: “ادعاي بدهكاري و ورشكستگي شهرداري شيراز را قبول نداريم و اين اظهارنظرها در مورد شهرداريِ متمولي چون شهرداري شيراز از پايه بي‌‌بنيان است”! و بار ديگر در همان روزهاي ابتدای سرپرستي‌‌اش در شهرداري شيراز – كه با انتقادهاي فراوان همراه بود – گفت : “تمام معاملات، مزايده‌‌ها و مناقصه‌‌ها در قالب فرآيندهاي قانوني در شهرداري انجام شده است و هيچ گونه شبهه‌‌اي در اين زمينه وجود ندارد.”

اسكندرپور اما بعد از حضور در اتاق شهردار و به دست گرفتن مديريت شهري شيراز با نجابتي طاقت‌‌سوز هيچگاه علاقه‌‌اي به ورود در بحث تخلفات احتمالي شهرداري پيش از خود نشان نداد و اعلام كرد كه با اشراف به كاستي‌‌ها و خطاها، سراغ حساب كهنه پاك كردن نرفته و با توان بيشتر براي بهبود اوضاع تلاش خواهد کرد. با اينهمه اما گاهي مواردي خُرد و ناچيز از آن كاستي‌‌ها و خطاها بر آفتاب مي‌‌افتاد. براي نمونه، يكي از اعضاي جوان شوراي پنجم، در هفته‌‌هاي پاياني سال قبل، تصویر قراردادی از حمل مصالح با الاغ در پارك كوهستاني دراك با قيمتي گزاف در فضاي مجازي منتشر كرد كه شب‌‌هاي نوروز و حين عيد ديدني‌‌هاي فاميلي، حديثش با خنده – و صدالبته غصه‌‌اي كه در دل مي‌‌نشاند – خوانده مي‌‌شد؛ و پاي موضوع به برنامه پربيننده‌‌ی مهران مديري در سيما هم رسيد و مي‌رفت تا پس از داستان حقوق و املاك نجومي، تبديل شود به ماجراي “الاغ‌‌هاي نجومي” كه به علت ضعفي كه در پوشش رسانه‌‌اي آن بود، زود در انبوه خبرهاي روزانه گم شد.

جالب آنكه اسدي در آيين معارفه شهردار جديد شيراز – كه البته عقيم ماند و قرعه به نام شهردار جديدتري افتاد – گفته بود كه وظيفه‌‌ی شهرداري اساسا كار فرهنگي نيست و حتي شهرداري شيراز در مسائل فرهنگي پا را فراتر از وظيفه‌‌ی سازماني خود گذاشته است! اين داستان وقتي خواندني مي‌‌شود كه بدانيم رويكرد غالب شهردار امروز شيراز، رويكردي فرهنگي است و حيدر اسكندرپور با وعده تداركِ شهري انسان‌‌محور و فرهنگ‌‌مدار بر سرِ كار آمد؛ شهري كه مديرانش در عين اهتمام به ساخت‌‌و سازهاي لازم براي بهبود زندگي شهري، تنها دلباخته‌‌ی سازه‌‌ها نيستند.

باري؛ تغيير بهزادعلي ثابت، مديركل سابق حراست شهرداري شيراز در آخرين روزهاي سال قبل خبر خوشِ عيدانه‌‌ی شهرداري شيراز بود كه انتظار مي‌‌رفت با رفتنِ محمدحسن اسدي – ديگر مديرِ جامانده از مديران كليدي شهرداري در دوره قبل – شيريني‌‌اش دوچندان شود كه نشد؛ اما هنوز دير نيست. عزل اسدي در روزهاي پيش‌‌رو مي‌‌تواند عيديِ اين سوي سال شهردار شيراز باشد به شهروندان شيرازي. اميدي كه با دورانديشي و كاردانيِ حيدر اسكندرپور، هيچ دور از دست نيست.

به قلم سیدسبحان تقوی

انتهای پیام/ س۲۵۳۹