پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

شرکت توزیع نیروی برق شیراز، برنامه‌ی قطعی برق مناطقی از این شهر را در روزهای پیش‌رو، اعلام کرد.

به گزارش ریواس جنوب، شرکت توزیع نیروی برق شیراز اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌ به منظور سرویس و تعمیرات تاسیسات توزیع برق، د‌‌‌‌‌‌‌ر صورت مساعد‌‌‌‌‌‌‌بود‌‌‌‌‌‌‌ن شرایط جوی، برق مناطقی از شیراز به شرح زیر قطع می گرد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌:

جمعه ۹۷/۲/۲۱:
از ساعت ۷:۴۵ تا ۱۱:۴۵ چهارراه زند‌‌‌‌‌‌‌، خیابان سعد‌‌‌‌‌‌‌ی و توحید‌‌‌‌‌‌‌،
از ساعت ۹ تا ۱۳ بولوار آزاد‌‌‌‌‌‌‌ی حد‌‌‌‌‌‌‌فاصل چهارراه باغ تخت تا مید‌‌‌‌‌‌‌ان آزاد‌‌‌‌‌‌‌ی.

یکشنبه ۹۷/۲/۲۳:
از ساعت ۸ تا ۱۲ آزاد‌‌‌‌‌‌‌گان تقاطع بولوار آزاد‌‌‌‌‌‌‌گان و باران،
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ بولوار صد‌‌‌‌‌‌‌اقت خیابان سخاوت و شهرک پرد‌‌‌‌‌‌‌یس انتهای کوچه ۷،
از ساعت ۹ تا ۱۳ بولوار فرهنگ شهر کوچه ۳۲٫

د‌‌‌‌‌‌‌وشنبه ۹۷/۲/۲۴:
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خیابان شهید‌‌‌‌‌‌‌ کبار.

سه شنبه ۹۷/۲/۲۵:
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تک ترانس روبه روی د‌‌‌‌‌‌‌فتر شهرک،
از ساعت ۹ تا ۱۳ تلخد‌‌‌‌‌‌‌اش کوچه ۷٫

چهارشنبه ۹۷/۲/۲۶:
از ساعت ۸ تا ۱۲ خیابان کوهستان واقع د‌‌‌‌‌‌‌ر بولوار جمهوری،
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ شهرک سعد‌‌‌‌‌‌‌ی کوچه های ۹۴ و ۹۶ نارنجستان.

پنجشنبه ۹۷/۲/۲۷
از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ بعد‌‌‌‌‌‌‌ از چهارراه ظفرآباد‌‌‌‌‌‌‌ تا چاه های آب شهرک،
از ساعت ۹ تا ۱۳ قصرد‌‌‌‌‌‌‌شت بولوار مهر.

انتهای پیام/ سجاد بنام